boomstructuur: startpagina > AZ-index > artikelindex D
 
Klik op meer ...
Artikels die in de loop der drie laatste maanden nieuw zijn ingevoerd of werden aangevuld, staan aangeduid.


Zijn de letters te klein, druk dan op toets ctrl en scroll met de muis!

Artikelindex D
Davidsfonds Roosdaal meer ...
De Backer Jaak Frans, herbergier van Het Tonneke meer ...
zoon Pieter Lodewijk, schepen, burgemeester van Strijtem in 1941, van 1944 tot 1964, schepen van Roosdaal
De Baerdemaeker Angelica Henrica Catharina meer ...
Zuster Margaretha, overste van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek van 1911 tot 1918
De Beenhouwer Dominicus Eduardus + dochter Petronilla M. + zoon Victor F. meer ...
D.E.: gemeenteontvanger en gemeentesecretaris van Pamel; P.M.: zuster Gertrudis; V.F.: priester
De Beenhouwer Jan Jozef + zonen Marcel en Aimé meer ...
J.J.: gemeentesecretaris van Pamel; M.: dokter te Pamel
De Beenhouwer Joannes Franciscus, koster te Pamel van 1830 tot 1877 meer ...
+ dochter Juliana, getrouwd met Joannes Victor De Beenhouwer, koster te Pamel van 1877 tot 1901/1906
De Beuckelaer Mathildis Joanna meer ...
Zuster Berthilia, Vorselaarse zuster die het langst op Ledeberg woonde.
De Beucker Maria Joseph Desideer meer ...
Bestuurder van 't Godshuis te Pamel van 1920 tot 1926
De Boitselier Frans Theophiel meer ...
Voorzitter van de Boerenbond/Landelijke Gilde
De Bolle Arthur Stephanus meer ... aangevuld!
Gemeenteraadslid van Roosdaal van 1977 tot in 1983
De Bolle Hubert Remi meer ...
Groepsleider chiro Pamel, voorzitter Davidsfonds Roosdaal, gemeenteraadslid Roosdaal, directeur I.M.I-secundair, voorzitter raad van bestuur P.O.Bibliotheek, ...
De Bolle Joannes Josephus/Jozef meer ...
Schatbewaarder van de kerkfabriek Sint-Apollonia
De Bolle Roger Frans meer ...
Herbergier in De Nieuwe Hemel
De Bondt Carolus meer ...
Pastoor te Strijtem van 1884 tot 1898
De Bondt Jozef (Leonardus Joseph) meer...
Pastoor van/op Kattem van 1965 tot 1987, en daarna
De Brabantse Ardennen meer ... nieuw!
Brasserie, restaurant te O.L.V.-Lombeek
De Braekeleer Martha Josepha meer ...
Onderwijzeres in de Sint-Martinusschool te Borchtlombeek en in de gemeenteschool te Strijtem
de Champaigne Philippus meer ...
Onderpastoor te Borchtlombeek en te Pamel (van 1666 tot 1668)
De Clercq Philippus meer ...
Pater Gregorius, pastoor te Strijtem van 1791 tot 1807
De Coen Dominicus meer ...
Veldwachter/champetter te Pamel van 1922 tot 1960
De Coen Louise meer ...
De Coen Martinus meer ...
Pastoor van Borchtlombeek en Strijtem van 1712 tot 1735
De Coene Joannes meer ... nieuw!
Eerste schepen/burgemeester van Pamel van 1741 tot ca. 1746
De Corte Joannes Martinus Albertus/Decorte Bert meer ...
Dichter, vertaler van meerdere literaire genres
De Coster Carolus Ludovicus meer ...
Pastoor te Strijtem van 1867 tot 1884
De Coster Jan, koster te Pamel van 1676 tot 1713 meer ...
+ zoon Petrus, koster te Pamel van 1713 tot 1720, ook molenaar
De Craene Guillielmus meer ...
Pastoor van Pamel van 1715 tot 1741
De Croon meer ...
Vroegere herberg op Ledeberg
de Croy Anna meer ...
Vrouwe van Pamele van 15xx tot 1617
de Croy Anna meer ...
Vrouwe van Pamele van 1617 tot 1664
De Dapper Etienne meer ...
Missionaris van Scheut, in Japan, op de Filippijnen
De Dapper Livina M.M. meer ...
De Decker Petrus + zonen Marcus en Petrus Antonius + kleindochter Petronilla meer ...
Piëken Deckers
De Dobbeleer Felix meer ...
Kapelaan op Ledeberg van 1859 tpt 1873
De Doncker Joseph Arthur meer ...
Metselaar van de Kapel van de Zeven Beuken te Strijtem, dirigent van de fanfares De Eendracht te Borchtlombeek en OLV-Lombeek van 1959 tot 1977
De Duffeleer Maria meer ...
De Eendracht/Armonia meer ...
Koninklijke fanfare/Concertband te Borchtlombeek
de Failly Amedée Jean Marie meer ...
+ zonen Victor Marie Joseph, burgemeester van Strijtem van 1860 tot 1919 en Arthur Joseph Louis, burgemeester van Strijtem van 1855 tot 1860
+ kleinzoon Arthur Marie Edouard, burgemeester van Strijtem van 1933 tot 1935
De Gendt Jules P.J.B. meer ...
Pastoor te O.-L.-V.-Lombeek van 1970 tot 1983
(in) De(n) Groenen Boomgaard meer ...
Vroegere herberg, uiteraard aan de Groenenboomgaard
De Groodt Albert meer...
Schepen, burgemeester van Strijtem van 1940 tot 1941
De Hopboeren meer ...
Fanfare
(in) De Jager meer ...
Vroegere herberg op de Ledebergdries
De Kam (Pamel) meer ...
Eeuwen hof, brouwerij en herberg aan de Lange Kamstraat te Pamel
De Kegel Frans meer ...
Broeder Bernard, missionaris, vermoord in Buta/Congo
De Klerck Victor meer ...
De Dikke van Pamel
(in) De Kroon meer ...
Vroeger 'drankhuis' op de hoek van de Ninoofsesteenweg en de Poelkbeekstraat
De Langhe Antonius meer ...
Pastoor te Borchtlombeek in 1576
De Leeuw Joannes Jacobus/Jean meer ...
Delhaize, Ledeberg meer ...
De Lodder meer ... nieuw!
Vroegere hofstede aan de Kaaistraat
De Meersman Leonie meer ...
Zuster Maria Josepha, overste van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek van 1918 tot 1932
Demesmaeker Joseph meer ...
de Montmorency Margaretha meer ...
Vrouwe van Pamele van 150x tot 15xx
De Mooie Molen (te Koddekes) meer ...
Vroegere herberg aan de Gasthuisstraat te Pamel
Den Amedee meer...
De Nayer Lambertus meer...
Kapelaan op Ledeberg van 1668 tot 1677, pastoor te Borchtlombeek van 1690 tot 1695
Den Bo(c)k meer ...
Brouwerij op Kattem
Den Broebel meer ...
Meer dan een kantine ... te O.-L.-V.-Lombeek
Denderzonen Pamel meer ...
Voetbalclub
(in) De Nieuwe Hemel meer ...
Vroegere herberg aan de Berchemstraat te Pamel
(In) Den Molensteen/De Kroon/De Filosoof meer ...
Eerst camme/herberg, later restaurant/feestzaal aan de Koning Albertstraat te O.-L.-V.-Lombeek
(in) De Notelaar meer ...
Smidse, herberg en garage aan de Brusselestraat
De Nul Gustave Eugeen/Staf meer ...
De Pape Judocus, pater Augustinus, pastoor van O.-L.-V.-Lombeek van 1682 tot 1699, pastoor van Borchtlombeek en Strijtem van 1699 tot 1712 meer ...
+ broer Joannes, schepen van 1693 (?) tot 1697 en burgemeester van 1697 tot 1727 van O.-L.-V.-Lombeek
De Pape Carolus meer ...
Pater Augustinus, pastoor van Pamel van 1743 tot 1746
De Pauselijke Zoeaaf meer ...
Windmolen te Pamel
De Pever Petrus + dochter Adrienne meer...
Uitbaters Vlaams Huis
De Pilter meer ...
Vroegere herberg, filmzaal aan de Ledebergstraat
De Poorter Joannes Franciscus meer ...
Pater Remigius, pastoor van Pamel van 1746 tot 1751
De Pooter Julia Maria meer ...
Zuster Gemma, 'bestuurster' I.M.I.-basisschool van 1955 tot 1965
De Post Roosdaal meer ... aangevuld!
de Regnaucourt Carolus + zoon Baltasar meer ...
C.: baljuw van Pamel van ca. 1617 tot 1677; B.: burgemeester van Pamel van ca. 1675 tot 1682
Derideaux Lodewijk Judocus/Louis meer ...
De Rijcke Jan-Baptist meer ...
Kapelaan op Ledeberg van 1829 tot 1844
De Ro Felix Jozef meer ...
+ dochter Emilienne, kleuterleidster in de zustersschool op Ledeberg
De Ro Judocus, pachter op het hof ter Lo meer ...
+ zonen Leopoldus, Emilianus Guillielmus, Carolus Ludovicus, Jan-Baptist en Augustinus
De Roeck Frans meer ...
Kapelaan op Ledeberg van 1918 tot 1926
De Saeger Franciscus Remi + dochter Lucienne M. meer ...
De Schepper Joseph Judo, oprichter Léberg (bronnen), burgemeester van Pamel van 1921 tot 1958 meer ...
+ zoon Frans Albert Philémon, bedrijfsleider Léberg bronnen van 1945 tot 1985 aangevuld!
De Smedt Judocus, suisse in de oude kerk te Pamel meer ...
zoon Felix en kleinzoon Gilbert, beiden postbode te Pamel
De Smedt Petrus meer ...
Bouwer van Kapelleke Jozef
De Smet Theophilius meer ...
Gemeenteraadslid en lid van de C.O.O. van Borchtlombeek, voorzitter van de fanfare De Eendracht Borchtlombeek
de Smeth Peeter + zoon Antoon meer ...
Pachters-eigenaars op/van het Hof ten Brugske
De Troyer Philippus, herbergier In de Engel meer ...
+ zonen Joannes, hulpkracht in de vrije school op Ledeberg en Josephus Theophilus, gemeenteraadslid, schepen van Pamel; dochter Adelia, zuster Maria Margareta + kleinzoon Filip, onderwijzer in de gemeenteschool van Pamel
De Valier meer ...
De Varent meer ...
Serviceflats/assistentiewoningen
De Vidts Guillielmus, adjoint-maire, schepen van Pamel meer ...
+ zonen Elias, burgemeester (1827-1857), secretaris (1830-1837) van Pamel en Carolus Franciscus, gemeentesecretaris (1837-185x), schepen van Pamel + kleinzonen Victorius en Emilianus Josephus, gemeentesecretaris (185x-1894) van Pamel
De Vidts Homère Emile, schepen van Pamel + zoon Charles Adèle meer ...
Beiden herbergier in de 'Belle Alliance'
De Vidts Jan-Baptist meer ...
Schepen (1786-1789), eerste schepen/burgemeester (1789-1796) van Pamel
De Vidts Joannes, eigenaar van een 'ghelage' (later te Stappes) aan de Ledebergdries meer...
+ zoon Adrianus
De Vos Emiel Jozef meer ...
Onderpastoor te Pamel van 1920 tot 1938 en kapelaan op Ledeberg van 1938 tot 1942
De Vos Frans meer ...
De Vrije Burgers meer ...
Fanfare
De Vuyst Cornelius Josephus, te Strijtem onderwijzer van 1876 tot 1900, secretaris van 1876 tot 191x meer ...
+ zoon Victor Bernard, te Strijtem onderwijzer van 1900 tot 1916
De Ware Vrienden meer ...
Samenwerkende maatschappij, fanfare, toneelgilde, zaal te Pamel
De Weerdt Georgette meer ...
Gemeenteraadslid te Roosdaal van 1977 tot 1986
De Wever Désiré meer ...
Voorzitter Davidsfonds Pamel, dichter, gemeenteontvanger van Roosdaal
De Winne Emile, weerstander 1940-1945 meer ...
+ dochter Georgette Virginie
de Wyels Emiel meer ...
Dom Franco de Wyels, van 1951 tot 1962 abt van de abdij van Affligem
De Zilvermond meer ...
Vroeger restaurant aan de Ninoofsesteenweg
De Zwaluw meer ...
Vroegere herberg aan de Kleistraat (nu Dokter Roosensstraat) te Pamel
D'hoe Daniël, hoofdonderwijzer op Ledeberg van 1879 tot 1884 en onderwijzer te Pamel van 1884 tot 1893 meer ...
+ zoon Josephus Philemondus, gemeenteontvanger te Pamel vanaf 1933
D'hoe Jan-Baptist Victor meer ...
Schoolhoofd, schepen te Borchtlombeek
Doempers meer ....
Politieke partij in Pamel
d'Ongnies Antoine Henri, heer van Pamel van 1723 tot 1740 meer ...
+ zoon Othon Henri, heer van Pamel van 1774 tot 1791
+ kleindochter Marie Joséphine Félicité Ghislaine, vrouwe van Pamel van 1791 tot ca. 1795
d'Ongnies Balthasar Guillaume, heer van Pamel meer ...
+ zoon Cosme Claude, heer van Pamel van 1664 tot 1709
d'Ongnies Ferdinand Joseph, heer van Pamel van 1709 tot 1723 meer ...
+ dochter Maximilienne Thérèse, vrouwe van Pamel van 1740 tot 1774