boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Bondt Jozef (Leonardus Joseph)

Pastoor van/op Kattem van 1965 tot 1987, en daarna

Geboren in een landbouwersgezin te Kalfort-Puurs op 9 maart 1917 en overleden te Roosdaal op 17 mei 1998. Hij volgde middelbaar onderwijs bij de paters salesianen te Hechtel, de retorica te Sint-Denijs-Westrem en studeerde dan voor priester aan het seminarie te Mechelen. Hij werd er gewijd op 25 juli 1942.
Datzelfde jaar werd hij onderpastoor te Schepdael en bleef er tot 1965, toen hij op 7 juli (1) werd benoemd tot kapelaan/pastoor op Kattem. Op 1 januari 1988 ging hij met pensioen, maar bleef nog enkele jaren op Kattem wonen en er dienst doen, in 'het zwart' lachte hij. Tenslotte verhuisde hij naar de serviceflats in het centrum van Pamel.
'Hij ging er fier op dat hij zijn mis deed zoals voorgeschreven en zou daar ook niet van afwijken, maar had het wel nogal moeilijk met alle veranderingen na 't concilie. Zijn dagelijks latijns breviergebed was hem heilig; ...' (2) Voor zich vroeg pastoor De Bondt geen begunstiging, noch bij zijn bisschop, noch bij het gemeentebestuur. Maar mensen in moeilijkheden hielp hij (3), bezocht de zieken, stond hen bij in hun laatste momenten. 'En hij maakte geen onderscheid tussen 'n kerkganger en 'n ander mens: 't waren er allemaal van zijn Kattem.'(4) Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor het behoud van de kleuterklas op Kattem (5). Terecht, uit dankbaarheid vierde Kattem hem bij zijn gouden priesterjubileum op 25 juli 1992. (6).
Van 1 september 1965 tot 31 augustus 1970 gaf hij ook 6 uur godsdienst in het Immaculata Maria-Instituut op Ledeberg. Telken jare vroeg hij te mogen stoppen; pastoor De Bondt was te zacht voor het onderwijs (7).

Sinds begin 2008 wordt hij op Kattem herinnerd door het: 'Pastoor J. De Bondterf ' (8)


-----------------------------------------------------------------------
(1) Of was het op 13 juli?
(2) Lodewijk Derideaux: 'In Memoriam E.H. Jozef De Bondt, pastoor van Kattem', in DF-Klokje, 30e jg nr 4. Aldaar pp. 104,105.
(3) Vaak zag men "t pastoorke van Kattem' op dinsdag in zijn auto voorbijrijden, zijn hoofd nipt zichtbaar, met enkele Kattemse vrouwen naar de markt van Ninove.
(4) Lodewijk Derideaux: 'En hij kon lastig zijn als er ergens waren die zich schaamden dat ze van Kattem waren!', o.c. 2.
(5) In zijn tuin liet hij een plonsvijver graven voor de kinderen van Kattem.
(6) De parochiale verenigingen verzamelden 180000 fr. en kochten voor de kerk twee glasramen, een O.-L.-Vrouwbeeld en een kazuifel. ‘Ik wist niet dat Sint-Jozef linkshandig was' zei pastoor De Bondt, wijzend naar Sint-Jozef die op één der glasramen zijn zaag in de linkerhand houdt.
(7) Of was het onderwijs, ook in die tijd al te hard?
(8) Ook kuiste Team Kattoem in 2019 zijn grafzerk op en plaatste er een foto op.