Klik op de beginletter van de (familie)naam persoon/naam organisatie of van de relevante relatie met Roosdaal (b.v. B voor burgemeester) om de lijst te openen:

Bedoeling is de inhoud wekelijks met één item uit te breiden, behalve in de vakantieweken (om mijn onderwijsroots niet te verloochenen).

Uiteraard kunnen reacties uwerzijds het geschetste beeld aanvullen (knop Roosdaal digitaal). Gelieve daarbij te begrijpen dat ik me, o.a. rekening houdend met de wet op de privacy, het recht voorbehoud zelf te beslissen over het al of niet opnemen van uw reacties.

Wat nieuw, gewijzigd, aangepast, aangevuld is staat gedurende een week in kleur