boomstructuur: startpagina > AZ-index > artikelindex G
 
Klik op meer ...
Artikels die in de loop der drie laatste maanden nieuw zijn ingevoerd of werden aangevuld, staan aangeduid.

Zijn de letters te klein, druk dan op toets ctrl en scroll met de muis.

Artikelindex G
Gasthuishof meer ...
Vroegere boerderij aan de Lombeekstraat te Pamel
(de) Gaten (Geiten) meer ...
Politieke partij in O.-L.-V.-Lombeek
GB-market meer ...
Superette te Pamel
Geeraerts Jozef Eugeen meer ...
Pastoor te Pamel van 1948 tot 1971/ereburger van de gemeente Roosdaal
Geeroms Arnold Petrus meer ...
Maire/burgemeester van Pamel van 1800 tot 1803
Geeroms Jan meer ...
Eerste schepen/burgemeester van Pamel van 1700 tot 1705
Geerts Joannes Philippus meer ...
Pater Petrus, onderpastoor te Borchtlombeek van 1750 tot 1752, pastoor van Borchtlombeek en Strijtem van 1752 tot 1761, dan alleen van Borchtlombeek tot 1788
(te van) Gèles meer ...
Vroegere boerderij aan de Brusselstraat te Pamel
Gerarts Cyprianus meer ...
Pastoor van Borchtlombeek en Strijtem van 1695 tot 1699
Gies Lucienne Celesta meer ...
Voorzitster KAV Pamel
Gillis Nicolaas + zoon Jan-Francis meer ...
N.: griffier te Pamel tussen 1675 en 1717, notaris vanaf 1683; J.F.: eerst notaris te Pamel en van 1722 tot 1776 notaris en griffier te O.-L.-V.-Lombeek
Ginis Marcel meer ...
Kapelaan/pastoor op Kattem van 1958 tot 1961
Glazemaekers Albert Maria Jozef meer ...
Onderpastoor te Pamel van 1944 tot 1948
Godefroid Franciscus meer ...
Pater Livinus, onderpastoor te Pamel van 1751 tot 1754
Goethals Petrus meer ...
Pater Josephus, pastoor te Pamel van 1756 tot 1761, te Strijtem van 1761 tot 1791
Goossens Antonius meer ...
Pastoor te Borchtlombeek van 1851 tot 1879
Graulus Ludovicus Matheas meer ...
Kapelaan op Ledeberg van 1874 tot 1877
Grijseels Frans meer ...
Broeder Gerard
Grinnano Christophorus meer ...
Baljuw te Pamel van 1687 tot 1702, rentmeester op het Kasteeltje
Grispé Joachimus Josephus meer ...
Chirurgus approbatus te Borchtlombeek
Guldemont Albina Catharina meer ...
Gullentops Jan Frans meer ...
Kapelaan op Ledeberg van 1929 tot 1938