boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


(te van) Gèles

Vroegere boerderij aan de Brusselstraat

Al in 1643 situeerde landmeter Philips De Dijn op abdijgrond aan de Brusselstraat (nu nr 39) een 'behuijsde stede', die echter in de tweede helft van de 17e eeuw werd verwoest. Omstreeks 1707 kreeg dan Jan De Boeck (+1714), getrouwd met Petronilla Van den Neste (1640-1714), van de abdij 3 dagwand en 47 roeden in pacht (prijs: 16 gulden, termijn 36 jaar). Voorwaarde was dat Jan, die toen al over de zestig was, er een woning en 'andere' edificiën' zou bouwen; het werd een langgevelhoeve met de zijgevel aan de straat. Na hun dood in 1714 pachtte hun zoon Pieter (1689-1753) verder, ook op gronden ernaast; en datzelfde jaar trouwde hij met Petronilla Van Saene (1692-1761). Na hen nam dochter Catharina (1724-1774) samen met haar man Peter Braeckmans (+1779) huis en pachtgoed over, op hun beurt opgevolgd door dochter Petronilla Braeckmans (1754-1822) getrouwd met Petrus De Bondt (1745-1829) uit O.-L.-V.-Lombeek. Zij pachtten van de abdij nog steeds 3 dagwand en 47 roeden, maar nu tegen 25 gulden. Ook tijdens de Franse bezetting bleef Petrus op de hofstede wonen (als eigenaar?). In 1828 trouwde dochter Albertina (1790-1841) in, met Jan-Baptist Van Geel (1795-1857) (1). Van hen is geweten dat ze ook eigenaar waren van het erf. Stilaan zouden de bewoners van het huis, 'van Gèles' worden genoemd. Hun oudste zoon Henri (1830-1890) bleef ter plaatse, ook nadat hij in 1857 trouwde met J.M. Theresia Marcquebreuck (1829-1915) uit Lieferinge. Na hen bleven zoon Petrus Jan (1862-1928) en dochter Josepha Carolina in het ouderhuis wonen, maar al voor 1928 werd het huis gedeeltelijk verhuurd en kwam een neef (uit Denderwindele) inwonen, eveneens een nicht Clarisse van Isterdael (1890-1974) (2), ook nadat ze in 1915 was getrouwd met Lucien Evenepoel (1892-1957). Zij werden de eigenaars van de hofstede. Nadat Petrus Jan in 1928 was gestorven verhuisden Clarisse en Lucien met tante Josephine en de neef naar de Lange Kamstraat. Het huis aan de Brusselstraat werd volledig verhuurd, tot het in 1962 werd verkocht aan de fruithandelaar Polydoor Frans Michiels (°1934) uit Haaltert en zijn Pamelse vrouw Francine Van den Borre (°1940). Eind mei 1962 gingen ze in het oude huis Van Geel wonen, maar al vlug braken ze het af, bouwden een nieuwe woning nu met de voorgevel naar de Brusselstraat, ook met garage en opslagruimte achteraan. (3)

 

foto 2012
 


--------------------------------------------------------------
(1) Jan-Baptist hertrouwde in 1845 met Catharina Gansemans.
(2) Zij was de dochter van de zus, Rosalia Van Geel en van Jozef Van Isterdael uit Okegem.
(3) Voornaamste bron: Gerard Van Herrewegen: '20 Pamelse huisgeschiedenissen' Extranummer DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 2002, 135 p. Aldaar pp. 21-26.