boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Brusselstraat
 

Op een kaart uit 1643, getekend door Philips de Dijn is te zien hoe de Brusselstraat, met erlangs bomen, door het open veld (Varinck genoemd) liep, pas vanaf de Kwinkeleer stonden er ook huizen, een achttal tot aan de Keer. In de daarop volgende jaren/eeuwen kwamen er wel enkele huizen bij, maar de Brusselstraat zal pas volgebouwd worden nadat op die Varinck in 1870 het gemeentehuis en de gemeenteschool werden gebouwd en in 1904 ook een nieuwe kerk. Dat daarbij het uitzicht van Pamel grondig veranderde beduidde ook het schepencollege, weliswaar wat overroepen, in een brief aan de arrondissementscommissaris: ‘Le project actuel a en outre l’avantage d’aider à la transformation complète de la commune. Une belle place publique serait créée, sur laquelle s’élèverait d’un côté l’église nouvelle et de l’autre la maison communale restaurée. Cette place sera traversée par la nouvelle route en construction qui réunira tous les hameaux au centre.'

 

Dorpsplein
In 1902 geschonken aan de gemeente door de Tiburce, Seraphine en Adolf van Tricht: ‘D’un terrain contenant 22 ares 81 centiares, plus une bande de terrain de 4 mètres de largeur, le long de la chaussée de Bruxelles, …’ De gemeente moest binnen de tien jaar tenminste de helft van het dorpsplein plaveien of met ‘gravier’ bedekken. Wat toen niet is gebeurd!. Verder werd in de schenkingsakte gestipuleerd dat op het dorpsplein nooit enig gebouw mocht worden opgetrokken en ook dat de gemeentelijke overheid er diende over te waken dat geen kermisspel ooit op minder dan vijf meter van het kerkgebouw zou worden neergezet.

Op 1/9/1993 werd begonnen met het herinrichten van het plein en het aanleggen van verkeersplateaus op de Brusselstraat. Op 22/1/1994 kon Het Nieuwsblad al schrijven:

 
 

nr. 6

 

foto 2007
  Woonhuis van Arthur Strens, ouderlijk huis van Maria, Honoré, Martha, Emiel Strens.


nr. 8
 

foto 2009
 
Parochiezaal Ons Huis en H. Hartbeeld


nr. 10
 

foto 2007
 

Pastorie, ooit woning van onderpastoors Joossens, De Vos, Van Reydt, Glazemaekers en Willems, pastoors Van Eyndhoven, Verwimp en Janssens, pastoors-deken Geeraerts en Uytterhoeven.


nr. 11-13
Hier hielden Benedictus Van Tricht, Jan Jozef Van Vreckem winkel en herberg. Jan Van Vreckem groeide er op. Men was er 'Bij den Bruinen', later UNIC, GB-market.


nr. 12
Sint-Gaugericuskerk


Monument gesneuvelden wereldoorlog 1 (en 2)

 

foto 2011
 

Monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde Pamelse soldaten in wereldoorlog 1: hun namen werden gebeiteld op de zijkanten. Later werden op de achterzijde ook de namen toegevoegd van de Pamelse soldaten gesneuveld en de politieke gevangenen gestorven in wereldoorlog 2.
Het monument werd eerst geflankeerd door twee kleine 'kanonnen'.


Chiroheem
Lokalen van de chiromeisjes Amigo's, achter de kerk.


nr. 14

 

foto 2009
  Vroeger woonhuis van dokter Marcel De Beenhouwer.


nr. 15
Gemeentehuis, waar tot 1991 het eerdere gemeenthuis stond.


nr. 18
 

foto 2009
  Gebouwd door Jan Jozef De Beenhouwer.


nr. 20
 

foto 2017, met rechts de oude waterpomp
  (in) De Notelaar, vroeger smidse, herberg, garage. Hier woonden o.a. Kamiel Muylaert en Cesarine Beeckman, Albert Muylaert, Robert Vanderschueren en Lena Muylaert.


nr. 21
 

foto 2007
  Kleuterschool


nr. 23
Vroeger bakkerij Cautaerts.


nr. 25
Hier stond het Vlaams Huis, nadien bloemenzaak Flora.


nr. 27
 

foto 2007
 

Gemeentelijke kleuter- en lagere school, ook verschillende jaren vestigingsplaats van de muziekacademie.


nr. 29

foto 2020

 

Sportvlot


nrs 30-32
Hier stond de woning van Petrus Coomans.


nr. 35

 

foto 2008
  Hier stond het ouderhuis van Frans Adolf Couck en Jan Leon Couck, tevens postkantoor. Woonhuis van Norbert Willems, ook winkel Willems N/J.


nr. 37
 

foto 2011
  Vroegere woonst van Joseph De Schepper, Philemon Van der Kelen-Josephina De Schepper en Karel Van Cauwelaert-Johanna Van der Kelen.


nr. 39
Hier stond vroeger de boerderij 'van Gèles'.


nr. 44
 

foto 2011
  Withof/te Borginonges; hier woonden o.a. Josse Géry en Alfred Borginon.


nr. 45
Vroegere woonst van Henri Leemans.


nr. 52
Vroeger 'Bij de Kuiper'.


nr. 69
Hier woonde Frans Couck.