boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


(In 't) Vlaams Huis

Herberg, zaal
 

Gebouwd in 1927 door oud-strijder Judo Cautaerts aan de Brusselstraat (waar nu nr. 25) te Roosdaal op een stuk grond gekocht van de Brusselse C.O.O. Op 4 september werd het gebouw, eindpunt van een betoging van het V.O.S., plechtig geopend als ‘Vlaamsch Huis’, met gelijkvloers de herberg en een zaal op de eerste verdieping.

 

 

Eerste eigenaars en herbergiers waren Judo Cautaerts (Pamel 21/4/1886-Sint-Jans-Molenbeek 23/8/1961) (1) en echtgenote Josephina De Smedt (Pamel 6/3/1883-Pamel 11/8/1967). (2) Maar al in 1930 verkochten zij het gebouw openbaar. (3) Koper was burgemeester J. De Schepper die het verhuurde.
Zo werden Petrus De Pever en Catharina Van Craenenbroeck in 1931 de nieuwe uitbaters. Begin 1963 werden zij opgevolgd door dochter Adrienne, getrouwd met Georges Collet. Zij bleven er herbergier tot eind 1968.
Na meer dan een jaar leegstand werd de herberg in 1970 definitief gesloten en omgevormd tot bloemenzaak Flora. In 1976 werd het gebouw eigendom van Herman Van Vaerenbergh-Micheline Malaise, uitbaters van Flora, die het in 1979 afbraken.

Tot eind 1929 was het Vlaams Huis plaats van samenkomst van de V.O.S./B.V.O.S.-afdelingen: vergaderingen, toneel, voordrachten, Ceciliafeest, … Maar op 20 oktober 1929 vergaderden de Vossen en B-Vossen elders om ‘de kwestie der zaal te regelen’ en in januari 1930 nam dan Judo Cautaerts ontslag als bestuurslid van het V.O.S. Het Vlaams Huis werd ‘gewoon’ herberg en zaal:
- De herberg heeft een bollebaan en een liggende wip gehad.
- In 1930-31 werd de zaal voor een tweetal ‘voordrachten met lichtbeelden’ verhuurd aan het Davidsfonds (4); al rond 1935 en ook nog na de oorlog werden er in de zaal films vertoond; voor 1940 werd er toneel gespeeld door de mettes en in de jaren (19)50 t.v.v. Denderzonen Pamel; na de oorlog gingen er ook crochetwedstrijden door.
- In 1942 huurde de gemeente er een lokaal voor de ravitailleringsdienst, rechts van het café, waar men nog tot na WO II maandelijks rantsoeneringsbonnetjes kon afhalen.
- Vanaf 1952 hield de middenstandsvereniging in de zaal (en ook in Ons Huis en Bij den Bruinen) vele jaren haar handelsbeurs.

De houten zoldering van het café/vloer van de zaal was bekend om zijn zwakke constructie; wanneer er een bal was zag men in de herberg het plafond op en neer gaan en bij een toneelvoorstelling met veel toeschouwers werd de zoldering ondersteund.

 
---------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Cornelis Cautaerts en Melanie Pappaert.
(2) Dochter van Jan De Smedt en Philomena Van Geel.
(3) Hadden zij zich met de bouw te diep in de schulden gestoken?
(4) Daarna moesten van pastoor Janssens de activiteiten van het Davidsfonds doorgaan in Ons Huis.