boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Verbond der Vlaamse Oudstrijders/V.O.S., afdeling Pamel
 

De Vlaamse Oudstrijdersbond werd te Pamel opgericht door o.a. Filip De Troyer en Petrus Jozef Cautaerts.

 

Op 19 juni 1919 was er te Pamel een 'Groote Vlaamsche Volksbetooging' met o.a. Gustaaf Borginon als spreker. Toen was de afdeling Pamel van het V.O.S. al opgericht.

 


In 'De Volksstem' van 8 juni 1919.

 

Verslag van de betoging te Pamel op 4 september 1927, van de inhuldiging van het Vlaamsch Huis en de overhandiging van de leeuwenvlag aan de voorzitter van het B.V.O.S.-Pamel. (1) O.a. Hendrik Borginon was spreker.

 


In 'De Werkman' van 11 september 1927.

 

Op vraag van o.a. het V.O.S.-Pamel keurde de gemeenteraad in 1939 een toelage aan het IJzerbedevaartcomité goed voor het inbeitelen van de namen van de gesneuvelde Pamelaars in de crypte van het monument te Diksmuide, alsook de vraag om jaarlijks op 11 juli de leeuwenvlag uit te hangen op het gemeentehuis.

 

--------------------------------------------------------------------------
(1) B.V.O.S.:Bond van Vlaamsche Oud-Soldaten, die geen frontstrijders waren geweest.