boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Troyer Philippus, herbergier 'In de Engel'
+ zonen Joannes, hulpkracht in de vrije school op Ledeberg en Josephus Theophilus, gemeenteraadslid, schepen van Pamel; dochter Adelia, zuster Maria Margareta
+ kleinzoon Filip, onderwijzer in de gemeenteschool van Pamel
De Troyer Philippus
Geboren te Pamel op 19 december 1832 en er overleden in 1904.
Philip huwde op 9/16 november 1864 te Pamel met Joanna Catharina Van der Kelen (Pamel 14/8/1834-Pamel 30/10/1902). (1) In hun gezin werden negen kinderen geboren, zeven stierven (heel) jong, voor 1905.
Aan de Kleistraat (nu Dokter Roosensstraat nr. 27) bouwden zij hun woonst. Men was er te ‘Lippekes’. In de bevolkingsregisters staat Philip vermeld als landbouwer (2), maar hij was eveneens herbergier, want samen met Joanna Catharina hield hij er ook herberg ‘In de Engel’ open.

De Troyer Joannes
Geboren te Pamel op 7 september 1865 en overleden te Hever op 14 oktober 1949.
Nadat in oktober 1879 op Ledeberg de vrije school was opgestart veegde Jan er eerst de klassen, maar al vlug werd hij aangesteld als hulp(leer)kracht. In 1885 trok hij naar de normaalschool waar hij zijn onderwijzersdiploma behaalde. Daarna werd hij onderwijzer/hoofdonderwijzer in de (gemeentelijke?) lagere school te Hever.
Jan huwde met Maria Isabella Vander Aerschot. In hun gezin werden elf kinderen geboren. (3)

De Troyer Adelia
Geboren te Pamel op 16 december 1873 en overleden te Sint-Pieters-Leeuw op 13 maart 1899.
Ingetreden in 1895 in het klooster van de zusters van de H. Antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw werd Adeline er in 1896 geprofest als zuster Maria Margareta.

De Troyer Josephus Theophilus
Geboren te Pamel op 14 maart 1875 en er overleden op 3 december 1955.
Op 20 oktober 1903 huwde Theofiel/Fil met Maria Susanna Kestens, bleef in het ouderlijk huis wonen en volgde zijn vader op als herbergier ‘In de Engel’. In hun gezin werd dochter Rosalie geboren. Na de dood van Susanna hertrouwde Theofiel op 12 oktober 1908 met Marie Segers. (4)
Begin januari 1912 werd Theofiel gemeenteraadslid van Pamel en bleef het ononderbroken tot eind 1938. Bij de verkiezingen van 15 oktober 1938 werd hij opnieuw verkozen als gemeenteraadslid, maar werd begin januari 1939 schepen van de Burgerlijke Stand. In 1941 mocht hij, omdat hij de door de Duitsers vastgestelde maximumleeftijd al had overschreden, geen schepen meer zijn. Maar ondanks verschillende initiatieven bleef zijn vervanging onbeslist. Na de oorlog kon hij het schepenambt zonder problemen hernemen en bleef hij schepen tot eind 1946.

De Troyer Filip (zoon van Joannes)
Geboren in 1895 te Hever en er overleden in 1979.
Filip studeerde voor onderwijzer.
Als soldaat maakte hij Wereldoorlog I mee.
Na de oorlog was hij tot in 1930 onderwijzer in gemeentelijke jongensschool van Pamel, voornamelijk in Pamel-centrum in de 2e graadklas 3e-4e leerjaar, maar ook enkele jaren in de wijkschool op Ledeberg. Gerard Van Herreweghen die van hem les kreeg, getuigde dat hij ‘een goede onderwijzer was, een knappe kerel’. (5)
Onderwijzeres in de 1e graadklas in Pamel-centrum was Louise Coomans. (6) Gerard vertelde ook dat meester Filip nu en dan ging aankloppen op de deur tussen hun beider lokalen en er dan een tijdje stond te praten. Niet verwonderlijk dus dat hij in 1922 met Louise trouwde. Het koppel woonde te Pamel op de Ledebergdries. (7)
Filip was ook een goede muzikant die pianoles gaf en die bv. toen er in 1924 op Ledeberg een grootse boomplanting plaatsvond, een koor van jongens en meisjes uit de Pamelse scholen dirigeerde. In 1919 was hij te Pamel medeoprichter van het Verbond der Vlaamse Oudstrijders; in 1928 ook van het Davidsfonds, waarvan hij ondervoorzitter was tot in 1930.
Dat jaar 1930 werd Filip hoofdonderwijzer/directeur te Hever in opvolging van zijn vader.-------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Guillielmus Canitus Van der Kelen (1808-1844) en Christina Ghijsels (1809-1880).
(2) Aan de overkant werden op naburige weiden van Philip in 1865 de stenen gevormd voor de dwarsbeuken van de kapel, in 1880-81 voor de vrije school.
(3) Dochter Helena (Hever 25/10/1906-Machelen 4/7/1988) gaf van 1927 tot 1931 les in de lagere school van het IMI. Ook gaf ze een jaar theorie in de huishoudschool van pastoor Janssens. In 1935 trad ze in het klooster van de zusters Annonciaden van Veltem en werd zuster Agnes genoemd.
(4) Toen Charlotte de Lévis Mirepoix in 1921 (bijna al) haar gronden in Pamel verkocht, was Theofiel één van de kopers.
(5) In DF-Klokje, tijdschrift van Davidsfonds Roosdaal, 13e jg., 1981, nr. 11/12.
(6) Dochter van Petrus Coomans (1861-1939) en Maria Ludovica Van Mollem (1864-1935).
(7) In de vroegere woning van Jan-Baptist Van den Eeckhoudt.