boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex J > artikel


Janssens Jozef Hubert

Pastoor van Pamel van 1929 tot 1948


Werd te Grimbergen geboren op 3 november 1880. Op 17 juni 1905 werd hij priester gewijd, werd dan onderpastoor op Sint-Walburgis te Antwerpen, daarna te Halle. Tijdens de oorlog 1914-1918 was hij brancardier. (1) Op 6 maart 1929 (2) werd hij benoemd tot pastoor van de Sint-Gaugericus parochie te Pamel; ingehaald op 16 maart.
Hoogtepunt onder zijn pastoorschap vormden zeker de grootse Heilig Hartfeesten in 1931. Maar het was niet zijn enig initiatief: al in 1929 stichtte hij het genootschap van de Christene Moeders en in dat jaar wou hij ook dat er op Ledeberg een 'huishoudschool' kwam; door zijn toedoen werd de parochiale bibliotheek in 1930 erkend; in 1933 kondigde hij van op de preekstoel aan dat voortaan op de begankenis van Pinksteren, naast de H. Cornelius ook de H. Laurentius zou worden vereerd; in 1931 en 1938 vroeg hij de paters Redemptoristen en in 1947 de paters Passionisten om in Pamel en op Ledeberg de H. Missie te prediken.
In de kerk zorgde pastoor Janssens voor de nodige aanpassingen en voor meer pracht [elektrificatie van de klokken, een nieuwe communiebank, een nieuw orgel, nieuwe glasramen in de doopkapel, twee kandelabers in het koor, ...]. Maar hij zag ook, op 15 juli 1943, de Duitsers de klokken wegnemen. In 1930-1931 liet hij de zaal 'Ons Huis' bouwen.
In november 1948 nam hij om gezondheidsredenen ontslag als pastoor en werd aalmoezenier van de Zusters van de Verrezen Zaligmaker in het rusthuis te Pamel. Hij overleed er op 25 juli 1950.

 
 


Misschien typerend voor pastoor Janssens, maar zeker voor de tijdgeest was zijn regulerend optreden in de vele bloeiende parochiale genootschappen, broederschappen, ... verenigingen. Zo bepaalde hij op welke dag vergaderd werd [b.v. de congregatie van O.-L.-Vrouw op de 1e en 3e zondag], ook verplichtte hij de verenigingen al hun activiteiten in de nieuwe zaal Ons Huis te laten doorgaan. Straffer, omdat in 1937 de Ledebergse kerkzangers hadden deelgenomen aan een 'conceir' in de zaal van Fil Plas verbood hij hen de toegang tot het oksaal! (3) Eén van de vele 'plagerijen' in zijn verzet tegen de drang naar zelfstandigheid op Ledeberg (4), waarbij hij in conflict kwam met kapelaan Gullentops.
In 1932 vroeg hij aan zijn parochianen het stemadvies van de kardinaal [t.w. voor de katholieke partij] te volgen. In 1940 getuigde zijn aanmaning 'niet te vluchten' dan weer van inzicht, bezorgdheid en ook moed. Ook dan luisterden de meeste Pamelaars naar hun pastoor en bejegenden hem met respect, zoals dat (in die tijd) 'past(e)'.


---------------------------------------------------------------------
(1) In 1917 begon hij vanuit Sainte-Adresse met het frontblaadje “Halle en omstreken” en bracht vooral nieuws uit Halle en omgeving voor de Halse soldaten aan en achter het front: 11 nummers van oktober 1917 tot september 1918.
(2) Of was het op 10 maart 1929?
(3) Pas drie maand later, na protest bij het bisdom, werden de zangers opnieuw toegelaten. Om dit te vieren schoten zij vanop de Hoge Berg alle beschikbare haken af (dit zijn lichte vuurmonden met zwart poeder die traditioneel bij bruiloften en jubilea afgevuurd worden), zodat het daverde op het kerkplein te Pamel.
(4) Was het o.a. ook om de spanning met de parochie Ledeberg te milderen, dat hij er in 1936 een orgel liet installeren?