boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex J > Janssens J. H. > artikel


Jansens Jozef Hubert/conflict met kapelaan Gullentops en met Ledeberg

In het archief van het aartsbisdom Mechelen zitten twee Franstalige teksten, naamloos en ongedateerd, maar zeker uit 1933, waarin vooral pastoor Janssens op de korrel wordt genomen i.v.m. zijn houding t.o.v. kapelaan Gullentops en de parochie Ledeberg. (1)

* Enerzijds negeerde de pastoor het Ledebergse verenigingsleven:
Voor de nieuw opgerichte congregatie ‘Bond van de Christene Moeders’ werden alleen Pamelse moeders bezocht en uitgenodigd lid te worden.
Op vergaderingen van o.a. de Boerenbond daagde hij niet op als deze op Ledeberg plaatsgrepen, ook al was hij de proost.
Hij bleef zelfs afwezig op het liefdadigheidsfeest ten voordele van de kapel van Ledeberg, kocht zowaar geen kaarten. Toen hem gevraagd werd lid te worden van het erecomité heeft hij niet gereageerd, maar ‘… in Pamel het gerucht verspreid dat het feest georganiseerd werd zonder dat hij er op de hoogte van was. Het gevolg was dat de kapelaan het feest niet durfde bijwonen uit vrees de pastoor te beledigen.’

* Anderzijds (ver)hinderde de pastoor liturgische gebeurtenissen op Ledeberg door laattijdige communicatie:
Op 15 augustus 1931 was het weer wisselvallig en tijdens de vroegmis te Pamel deelde de pastoor mee dat de processie niet doorging. Op Ledeberg wist men van niets. Zoals gebruikelijk hadden de Ledebergse parochianen op den Dries het rustaltaar opgesteld en het mooi versierd. De Ledebergenaren die aan de processie zouden deelnemen trokken naar de kerk in Pamel, ook de Koninklijke fanfare ‘De Hopboeren’. Toen de leden van de fanfare de kerk genaderd waren, werden ze op luid gelach onthaald. Pas toen hoorden ze dat de processie niet uitging hoewel het weer opgeklaard was.
Op 13 maart 1932, passiezondag en dag van de plechtige communie, liet de pastoor in de mis van 6 u 30 in de kapel mededelen dat de 2de mis niet om 10 uur, zoals gewoonlijk, zou plaats hebben maar om 9 uur. Met als gevolg dat bij het einde van de mis van 9 uur nog heel wat parochianen naar de kapel gekomen waren in gedachte dat er om 10 uur een mis was.
Op 2 november 1932, Allerzielen, had de kapelaan ’s morgens al twee missen gedaan en was er nog een derde mis om 9 uur. Maar om 8 uur kreeg de kapelaan van de pastoor het bericht dat hij moest komen assisteren in de mis van 9 uur in de kerk van Pamel. De kapelaan was echter niet kunnen gaan want de kelk was niet gereinigd (le calice n’étant pas purifié)!
In de week kon het gebeuren dat er in de kerk van Pamel drie, zelfs vier missen waren (vroegmis, mis om 8 uur, huwelijksmis, begrafenismis). Dan schafte de pastoor de enige mis op Ledeberg af, zonder mededeling vooraf, en kwamen telkens een honderdtal parochianen die de mis wilden bijwonen voor niets naar de kapel.

* Maar ook:
Toen kapelaan Gullentops ziek was en het niet gemakkelijk was een priester te vinden om hem te vervangen zei pastoor Janssens: ‘Dan moet de kapelaan de mis van 10 uur maar afschaffen.’

* Nog een toemaatje:
Voor de consultaties van ‘Kinderheil Sint-Anna’ in de nieuwe zaal Ons Huis was afgesproken deze beurtelings te laten doen door de twee plaatselijke dokters. Eerst kwam dokter M. De Beenhouwer (die verloofd was met een nicht van de pastoor) aan de beurt. Maar nadat voorzitster mevr. Borginon eind 1932 had aangekondigd dat dokter C. Roosens voortaan de consultaties zou doen bleek de pastoor niet akkoord. ‘Ik zeg dat Roosens geen voet meer zal zetten in mijn zaal en ik ga een ander bestuur aanstellen.’ Gevolg: de consultaties gingen daarna door op Ledeberg in het vroegere pensionaat door dokter C. Roosens en te Pamel in Ons Huis door dokter M. De Beenhouwer. (2)------------------------------------------------------------------
(1) Uiteraard is hier alleen de Ledebergse klok te horen!
(2) Herman Van Herreweghen in DF-Klokje, tijdschrift Davidsfonds Roosdaal, 2013, nr 3.