boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Beenhouwer Jan Jozef (gemeentesecretaris van Pamel) + zonen Marcel (dokter te Pamel) en Aimé
 
De Beenhouwer Jan Jozef
Geboren (1) te Pamel op 2 mei 1879 en er overleden op 16 augustus 1963. Op 10 februari 1904 huwde hij te Denderhoutem met Eeman Maria (Denderhoutem 18/2/1876-Pamel 1/2/1967). Datzelfde jaar bouwden zij in het nieuwe centrum van Pamel, aan de Brusselstraat, en gingen er in augustus 1904 wonen. Daar werden hun drie jongens geboren: Marcel, Aimé en Victor. Jan Jozef volgde op 21 juli 1901 zijn vader op als gemeentesecretaris van Pamel (2) en bleef het tot in 1959!
 

rechts het huis van Jan De Beenhouwer, ernaast de vroegere herberg (in) De Notelaar

De Beenhouwer Marcel, geboren te Pamel op 16 november 1904. Na zijn secundair onderwijs te Hoogstraten studeerde hij te Leuven geneeskunde (3). Aanvankelijk vestigde hij zich als dokter in het vaderhuis, maar in 1932 liet hij in vaders tuin, aan de Brusselstraat, een eigen huis bouwen. Op 25 juli 1933 huwde hij te Grimbergen met Idalie De Vleeschouwer (Grimbergen 28/6/1913-2002) (4); in het gezin werden vijf kinderen geboren. Op 15 oktober 1938 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid van Pamel. Hij overleed te Roosdaal op 13 juni 1990. 'Na een diep kristelijk en offervaardig leven' stond er op de doodsbrief. Van hem is geweten dat hij hield van traditie, ook in de kerk, o.a. van het behoud van Latijn in de vieringen.

De Beenhouwer Aimé, geboren te Pamel op 13 juni 1909 en overleden te Roosdaal op 10 mei 1996. In zijn jeugd was hij lid van de Studentenbond te Pamel. Op 23 april 1935 huwde hij met Kestens Jeanne (+1988). Zij woonden in het grootoudershuis aan de Lange Kamstraat. In hun gezin werden vijf kinderen geboren.
Op zijn doodsprentje werd hij omschreven als 'Een man van diep geloof! Dat uitte zich niet in hoge bespiegelingen, ...'


------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Dominicus Eduardus De Beenhouwer en Catharina De Beenhouwer.
(2) Volgens Van Schelvergem Rufin heeft hij samen met burgemeester De Schepper in 1940-45 het oorlogsleed van heel wat Pamelaars kunnen verzachten. In 'Rausa', tijdschrift van Erfgoed Rausa, 5e jg, nr 2. Aldaar p. 9.
(3) In 1928 werd hij voorzitter, zij het voor korte tijd, van de Pamelse studentenbond.
(4) Was in 1950 in de Sint-Gaugericuskerk meter van de klok toegewijd aan de Onbevlekte Maagd.