boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Beenhouwer Dominicus Eduardus (gemeenteontvanger en gemeentesecretaris van Pamel) + dochter Petronilla Mathildis (zuster Gertrudis) + zoon Victor Felicianus (priester)

De Beenhouwer Edward, officieel heette hij Dominicus Eduardus, werd te Pamel geboren op 5 januari 1836 en overleed er op 23 februari 1923. Op 9 april 1866 trouwde hij te Pamel met nicht De Beenhouwer Catharina (Pamel 3/3/1838-Pamel 7/3/1923). Aan de Pamelstraat (nu Lange Kamstraat) te Pamel bouwden zij een nieuw woonhuis dat de toenaam 'te Wares' kreeg. Hun vijf kinderen werden er geboren: Petronilla, Victorina, Victor, Maria en Jan. Edward was 'gepatenteerd' landmeter, werd gemeenteontvanger van Pamel en functioneerde tot begin 1895.

 

Hij genoot het vertrouwen van de gemeenteraad door zijn voorbeeldig gedrag, en de juistheid die hij bijbracht in de uitoefening zijner diensten. (gemeenteraad van 11/10/1886)
Bovendien vreesde de gemeenteraad van hem geen misbruiken omdat hij een woonhuis met andere gebouwen en 34 are land in pand kon geven, meer dan voldoende voor zijn (verplichte) borgsom als gemeenteontvanger (gemeenteraad van 21/7/1887).

 

Op 5 november 1894 werd hij benoemd tot gemeentesecretaris van Pamel. Nog geen zeven jaar later, op 21 juni 1901, diende hij zijn ontslag in en werd hij opgevolgd door zoon Jan.

 
De Beenhouwer Petronilla Mathildis werd te Pamel geboren op 1 juli 1868. Trad op 17 oktober 1893 in bij de Norbertinessen te Mechelen. Op 10 september 1895 werd ze er geprofest als zuster Gertrudis. Maar vijf jaar later overleed ze te Mechelen, op 6 april 1900.

 

De Beenhouwer Victor Felicianus, geboren te Pamel op 28 augustus 1871. Na zijn oude humaniora studeerde hij filosofie en theologie te Mechelen waar hij op 21 september 1895 priester gewijd werd. Twee dagen later droeg hij zijn eremis op in de oude kerk te Pamel.

 
 

Op 18 april 1896 benoemde de bisschop hem tot onderpastoor in de Sint-Germanusparochie te Tienen. Negen jaar later, op 31 maart 1905, werd hij aalmoezenier van de Grauwzusters te Goetsenhoven (nu Tienen). Hij overleed er op 21 maart 1915.