boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Schelvergem Rufin

Socialistisch kopman; gemeenteraadslid in Pamel/Roosdaal van 1959 tot 1982
 

Geboren te Okegem op 8 juli 1904. Was om zijn rijzige gestalte algemeen gekend als ‘de langen’. Hij overleed te Roosdaal op 23 juli 1987.
In 1925 huwde hij met Irma De Moortel. Het gezin, waarin twee dochters werden geboren, vestigde zich in 1932 definitief op de Hoogstraat. Na het overlijden van Irma woonde Rufin nog tot aan zijn overlijden in De Tuinwijk, samen met Therèse Pillet.

Na zijn veertiende werkte Rufin eerst bij Delhzaize, daarna tot 1925 in de fabriek Nervia in Okegem. (1) Dan werd hij arbeider bij de spoorwegen tot hij in 1927 mijnwerker werd in Maurage. Nadat hij er anderhalf jaar elke werkdag was neergedaald in de koolmijnen vond hij werk in een Brussels messenfabriek. Na enkele jaren werd hij er ontslagen omdat hij aangesloten was bij de vakbond! (2)

Al sinds 1922 was hij lid van de socialistische vakbond, in 1932 trad hij in dienst van de socialistische mutualiteit/vakbond. Werkzaamheden die echter in 1940 bruusk gestopt werden door de oorlog. Maar dankzij burgemeester De Schepper geraakte hij weer aan werk: op 14 oktober 1941 werd hij officieel aangesteld tot gemeentebode, feitelijk hulpveldwachter, in Pamel ‘stoksjampetter’ genoemd, zolang de oorlog duurde. (En kreeg er 14000 fr/jaar voor.) Na de oorlog hervatte hij zijn werk bij de mutualiteit tot hij in 1969 met pensioen ging. Als bediende bij de socialistische mutualiteit/vakbond heeft hij op de fiets, later op de brommer de hele regio doorkruist van Pamel tot Schepdael en Vlezenbeek. Hij deed er huisbezoeken en hield voor mutualiteit en vakbond zitdagen in de plaatselijke café’s. Na de oorlog, in zijn latere werkjaren is hij meer ter plaatse gebleven, in Brussel werkzaam.

In 1936 werd Rufin, op voorstel van burgemeester De Schepper, lid van de C.O.O. van Pamel, waar hij bijkomend kon ijveren voor mensen die het moeilijk hadden. Was het een tactisch spel van de burgemeester? Enerzijds was hij Rufin behulpzaam, gaf hem kansen. Anderzijds erkende Rufin de grote verdiensten van de burgemeester. Feit is dat zolang De Schepper burgemeester was in Pamel er voor de gemeenteraadsverkiezingen geen socialistische lijst opkwam!
Die lijst was er wel in 1958. Rufin die in Pamel al jaren als kopman van de socialistische beweging fungeerde werd lijsttrekker, maar alleen hij werd toen verkozen. (3) Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 werd hij, nu in Roosdaal, gemeenteraadslid voor de SP. In 1970 en in 1976 werd hij op een lijst van de Gemeentebelangen verkozen als gemeenteraadslid. Tot eind 1976 bleef hij eveneens lid van de C.O.O. (sinds 1936 met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren!). In 1982 stond hij een laatste maal op de SP-lijst, maar werd met 203 stemmen niet meer verkozen.
Politieke jaren, gekenmerkt door veel dienstbetoon!


-------------------------------------------------------------------------
(1) Tussendoor deed hij ook 10 maanden legerdienst.
(2) Walter Evenepoel: ‘Het rode hart van Rufin’ in tijdschrift Rausa van Erfgoed Rausa, 5e jg, 2017, nr 2. Aldaar pp. 7, 8.
(3) Blijkbaar was de godsvrede over, want de nieuwe burgemeester, dokter Albert Roossens, kon in 1959 op klacht van Rufin zijn ambt gedurende enkele maanden niet uitoefenen.