boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Segers Maria Emma + zus Marie + broers Frans en Alfred

Emma, ... uit de Waal

Maria Emma Segers werd te Pamel aan de Groenenboomgaard geboren op 26 november 1892. Op 7 oktober 1922 huwde zij te Pamel met Robert Vierendeels. Zij vestigden zich op de Kleistraat (huidige Dokter Roosensstraat nr 25) en Emma hielp er in hun beenhouwerij. Toen werden de dieren nog ter plaatse geslacht: wekelijks een koe en om de veertien dagen een varken. Daarbij deed Emma thuis ook naaiwerk, geleerd bij een naaister te Okegem. In het gezin werden vijf kinderen geboren: Henri, Anna, Frans, Remi en Rosa. Emma overleed te Roosdaal op 27 april 1986.
In haar jonge jaren zong en acteerde ze op Ledeberg bij de plaatselijke Sint-Jansgilde.
Haar bijnaam: Emma uit de Waal (1).

Marie Segers, geboren te Pamel op 1 december 1876 en er overleden in 1967. Op 12 oktober 1908 huwde zij met Theofiel De Troyer. Zij woonden op de hoek van de huidige Dokter Roosensstraat (nu nr 27) en de huidige Dalemweg. Het was er herberg, 'In de Engel'.

Frans Segers werd te Pamel geboren op 22 maart 1884 (2). Hij trouwde op 18 april 1907 met Maria Clementina Stockmans en ging wonen op de hoek van de (Lange) Kamstraat en de (huidige) Begaardenstraat. In het gezin werden 8 kinderen geboren: Mariette, Clemence, Vital, Maria, Jozef, Emma, Martinus, Jean.
Zijn bijnaam: Soeë Pastoor (3).

Alfred Segers geboren op 21 juni 1889 en overleden op 11 april 1935. Op 19 februari 1914 huwde hij te Pamel met Maria Virginia Borloo (Pamel 3/1/1887-Pamel 12/4/1971). In het gezin werden vijf kinderen geboren: Marie, Joanna, Albert, Rosa en Theofiel. Zij woonden aan de Profetenstraat te Pamel.

 


v.l.n.r. Alfred Segers, zijn zus Catharina, dochter Rosa, echtgenote Virginia, dochter Marie, zoon Theofiel en dochter Joanna. Zoon Albert ontbreekt op de foto.

 

Emma had ook nog twee ongehuwde zussen, Celestina en Maria Catharina, en een ongehuwde broer Vital.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Niet verwonderlijk want ze was geboren in de herberg ‘In de Waal', zo ook Marie, Alfred, … uit de Waal.
(2) Volgens Herman Van Herreweghen was het op 23 maart 1883. In DF-Klokje 2005 nr 1. Aldaar p. 18.
(3) Frans uit de Waal kreeg inderdaad een andere bijnaam. Volgens Gerard Van Herreweghen in ‘Honderd Pamelse Toenamen', Werkgroep DF-Klokje/Davidsfonds Roosdaal, extranummer 1980, op pp. 66,67, lag de oorsprong van die bijnaam mogelijk bij vader Désiré Gaugericus. Bij diens doop was de peter niet komen opdagen en de pastoor (A.J. Van Mollem) had dan maar zijn plaats ingenomen. Evidente aanleiding voor een bijnaam, maar het is opmerkelijk dat vooral zoon Frans (Soeë) de toenaam (Pastoor) kreeg en zijn afstammelingen als van Soeë Pastoor worden aangewezen.