boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vierendeels Anna

Zuster Maria Gerarda
Vierendeels Anna
Geboren te Pamel op 29 januari 1926. (1) In juni 1947 beëindigde Anna aan de normaalschool te Gijzegem haar studies van onderwijzeres, waarna zij les gaf te Eizeringen. Al actief zijnde in de plaatselijke VKAJ ging zij vanaf 1 januari 1951 als vrijgestelde van de VKAJ te Brussel werken, tot eind februari 1954. Op 23 maart 1954 trad zij te Antwerpen binnen bij de Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux, werd ingekleed op 25 september 1954 en legde op 26 september 1955 als zuster Maria Gerarda haar eerste geloften af.
Na in 1957 nog cursussen te hebben gevolgd aan het Tropisch Instituut te Antwerpen en in 1958 aan de Sociale School te Luik, vertrok zij op 17 februari 1959 naar Congo. Aanvankelijk naar Kilembe, waar zij enkele maanden directrice was van de Ecole Ménagère. Daarna van september 1959 tot augustus 1963 was zij er directrice van de lagere meisjesschool. Intussen had zij op 29 januari 1961 haar eeuwige geloften afgelegd. Na een tijd in België en in Frankrijk te hebben verbleven werd zuster Gerarda in 1966 directrice van de Cycle d’Orientation te Idiofa. In 1968 werd ze directrice van  de Humanité Pédagogique te Ngoso, in 1970 ‘professeur’ aan hetzelfde instituut. In 1972 verhuisde ze naar Idiofa: eerst werd ze er provinciale econome, eind 1974 verantwoordelijke van de delegatie. Daarbij werd ze door haar congregatie tweemaal naar Rome afgevaardigd, o.a. in 1981 voor het Generaal Kapittel. In 1982 werd ze verantwoordelijke voor het noviciaat, m.a.w. voor de vorming/begeleiding van de inlandse zusters, waaraan ze zich nog vele jaren wijdde. Maar stilaan begonnen die jaren te wegen en in 2005 keerde ze voorgoed terug naar België, eerst naar Luik, later naar Antwerpen.
Zuster Gerarda overleed te Wilrijk op 2 juni 2018. In de afscheidsviering noemden een Congolese zuster en priester haar, zoals velen in de streek van Idiofa, met veel waardering ‘mama Gerarda’, een eretitel!

Zuster Gerarda kreeg allerlei steun van haar familie en kennissen, maar ook van de vzw Missiewerken Ledeberg die vele jaren na mekaar een Missieweekend organiseerde, waarvan de opbrengst naar haar en andere Roosdaalse ‘ontwikkelingshelpers’ ging.


---------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Robert Vierendeels en Emma Segers. Zus van Frans, Remi en Rosa Vierendeels.