boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vierendeels Frans Remi

Voetballer bij Denderzonen Pamel, medeoprichter van het Roosdaalse Rode Kruis
 

Geboren (1) te Pamel op 15 maart 1930. Nadat Frans lagere school had gelopen in de gemeenteschool op Ledeberg, studeerde hij in het Sint-Gabriël instituut te Liedekerke en in het Kardinaal Mercier instituut te Schaarbeek. Daarna kon hij aan de slag bij het Bestuur der Luchtvaart en bleef er werken tot aan zijn pensionering, eerst als technicus, later als hoofdcontroleur.
Op 11 april 1969 trouwde hij te Wondelgem met Lucie De Meyer (°30/1/1930). In hun gezin dat aan de Kleistraat/huidige Dokter Roosensstraat (nr 21) woonde werd één zoon geboren.

In de jaren (19)50 was Frans speler bij Denderzonen Pamel. Hij heeft toen eveneens toneel gespeeld, maar ook daarbuiten kon hij vaak monkelend vertellen over amusante Ledebergse situaties en over uitgehaalde grappen. Op 12 juli 1963 werd Frans benoemd tot lid van de kerkfabriek Sint-Apollonia en bleef het tot 11 januari 2000. Meermaals verrichtte Frans werken/herstellingen in de kerk. Ook bepaalde hij, na advies, waar en hoe het kruisbeeld, de schilderijen werden gehangen. Grote voorstander zijnde van een eigen zaal voor de parochie werkte hij dan ook mee aan de bouw ervan (legde o.a. leidingen aan). Ook was hij op Ledeberg vele jaren bestuurslid van de KWB, verschillende jaren als secretaris. Van 1979 tot 2002 was hij er eveneens medeorganisator van de Missiewerken Ledeberg. Van bij de oprichting in 1968 was hij bestuurslid van het Roosdaalse Rode Kruis, waarvan hij meer dan 20 jaar de penningmeester was.
Frans overleed te Meerbeke-Ninove op 25 maart 2020. (2)

Frans liet steeds het voorzitterschap aan anderen, maar binnen het bestuur was zijn zeggenschap groot en aldus had hij een grote invloed op wat er op Ledeberg binnen KWB, kerkfabriek, missiefeesten, … en ook in het Rode Kruis al of niet gebeurde.

 

------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Robert Vierendeels en Emma Segers. Broer van Anna, Remi en Rosa Vierendeels.
(2) Frans was Ridder in de Orde van Leopold, Ridder in de Kroonorde en ontving het Burgerlijk Kruis 1ste Klasse.