boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vierendeels Rosalie Catherine/Rosa, voorzitster van KAV-Ledeberg en OKRA-Ledeberg
+
echtgenoot Van den Eeckhoudt François Constan/Frans, voorzitter van OKRA-Pamel
 

Vierendeels Rosa

 

Geboren (1) te Pamel op 9 februari 1935.
Nadat ze eerst op Ledeberg naar de lagere school was gegaan, volgde ze middelbaar onderwijs in de zustersschool te Eizeringen. Daarop, vanaf ca. 1952 studeerde ze voor verpleegster aan de verpleegstersschool te Sint-Niklaas. Nadien vond ze werk in de thuisverpleging (op de fiets) van de CM te Liedekerke. Tot in 1959, toen vertrok ze naar Pakistan om er als ‘lekenmissionaris’ te werken, verbonden  aan het hospitaal in Rawalpindi. Begin 1965 keerde ze terug naar Roosdaal en was (nadat ze eerst had leren auto rijden)  tot midden 1966 werkzaam bij het Wit-Gele Kruis, gevestigd te Liedekerke. Maar opnieuw vertrok ze in september 1966, samen met nog twee Vlaamse verpleegsters, naar Pakistan om er in Sialkot te werken in het Bethania Hospital. (2) Toen in 1972 haar moeder ernstig ziek werd keerde ze voorgoed terug. Tot aan haar pensionering werkte ze daarna nog als verpleegster in Zonnestraal te Lennik.

 

Kajotster voor het leven
Lid van
OKRA, FEMMA, ACW, Ziekenzorg CM en Zangkoor (3)

 

Op Ledeberg was ze van 1986 tot 1994 voorzitster van KAV/FEMMA, van 2007 tot ca. 2011 eveneens van OKRA. Ook was ze zeker in 1997 bestuurslid van ACW Pamel-Ledeberg.
Intussen ijverde zij voor steun aan Ledebergse missionarisen en zette zich, vanaf eind de jaren (19)70 tot ca. 2002, sterk in voor de Missiewerken op Ledeberg. Ook was ze er van 1994 tot ca. 2008 lid van de parochieploeg Sint-Apollonia.

 

Rosa was vlot in de omgang met mensen, was altijd behulpzaam.

 

Nadat ze eerst te Roosdaal aan de Kleistraat/huidige Dokter Roosensstraat (nr 23) had gewoond, trouwde ze op 3 oktober 2003 met Frans Van den Eeckhoudt en ging aan de Poelkbeekstraat (nr 64) wonen.

Rosa overleed te Aalst op 15 september 2013.

 

Van den Eeckhoudt Frans

 

Geboren te Liedekerke op 18 oktober 1937.
Frans liep school in ’t Mulhof te Liedekerke en werd later bediende. (4)
In 1963 trouwde hij met Elza Van Eeckhoudt (Pamel 29/9/1933-Roosdaal 1/5/2001). In hun gezin dat aan de Poelkbeekstraat (nr 64) woonde werden drie kinderen geboren. In 2003 hertrouwde Frans met Rosa Vierendeels.

 

gewezen voorzitter OKRA, lid van ziekenzorg SAMANA en KWB,
gewezen propagandist van ACV en KAJ (5)

 

Zeker in 1997 was Frans voorzitter van ACW Pamel-Ledeberg en minstens van 2008 tot 2015 was hij voorzitter van OKRA Pamel.
Van 1975 tot 1985 was hij drijvende kracht achter de jeugdwerking van Denderzonen Pamel. Tegelijktijd en ook nadien was hij vele jaren bij de thuiswedstrijden van de eerste ploeg de omroeper van wedstrijdgegevens, maar ook van reclameboodschappen.

 

Begeesterd door Cardijn nam hij, overtuigd van zichzelf, graag de leiding en het woord.

 

Frans overleed te Aalst op 26 februari 2020.

 

-------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Robert Vierendeels en Emma Segers, zus van Anna, Frans  en Remi Vierendeels.
(2) Bethania Hospital is a medical facility owned by the Roman Catholic Archdiocese of Lahore.
In September 1966, three Belgian Nurses Sr. Rosa Vierendeels, Jeanne Heyvaert and Monique Boone were the first to come and care the growing number of patients.
This paved way for the birth of a 50 bed General Ward in 1967. In 1969, Dr. Demuynck arrived from Belgium to be the Medical Superintend and in the same year, a 40 bed TB Ward was also installed with the generous support of innumerable well-wishers.
(3) Op haar doodsprentje.
(4) Zo stond hij in 1982 bekend bij de gemeente.
(5) Op zijn doodsbrief.