boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Mettes

Politieke partij in Pamel

Daar waar voordien de Kasjers en de Doempers nogal gehucht-gebonden waren, vormde Joseph De Schepper (1) in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 een lijst met kandidaten meer verspreid over Pamel, met voornamelijk Kasjers maar ook Doempers. Daarbij wist hij zich te omringen door enkele grote stemmentrekkers als Cesar Roosens (Dries), Homère De Vidts (Belle Alliance), Petrus Vanderschueren die van partij was veranderd (Woestijn), Theofiel De Troyer (Kleistraat).

 

De volkse Pamelaar noemde hen al vlug de Mettes (2). In het dialect een echte scheldnaam. (3) Die zat in het verwijt dat Petrus Vanderschueren kreeg bij zijn overstap: 'Azoe ne mètt'n gojje toch nie zijn zeker?' Met na de verkiezingen zijn repliek: 'We zèn wèlle meskien wel mèttes, mo w 'emme't toch ve 't zeggen!' De scheldnaam zou aldus partijnaam zijn geworden. En/of klopt het verhaal van Maria Van Eeckhoudt? ‘Op onze straat, de Poelkeveldstraat, waren twee partijen, de een – de Doempers – deed mee met de burgemeester, F. Van Mieghem, maar die is dan afgestemd. Dan kwam er een andere partij aan de macht, de Mettes genaamd, omdat die met hun muziek, met “ne metten” voorop, de verslagen burgemeester een serenade kwamen geven om hem uit te lachen omwille van zijn verlies.'

 

De Mettes wonnen de verkiezingen met 7 van de 11 zetels. Daarna bleef de partij aan de macht tot eind 1958, toen de oude indeling der partijen werd opgeheven. Ongetwijfeld dankzij de politieke persoonlijkheid van Joseph De Schepper, de invloed van andere Pamelse vooraanstaanden op zijn lijst, het gevoerde beleid en de eraan verbonden dienstverlening, maar zeker ook omdat zij met alle middelen wisten te voorkomen dat er een aparte socialistische lijst opkwam, niettegenstaande er op Ledeberg en Kattem heel wat leden (o.a. mijnwerkers) van het socialistisch vakverbond woonden.
In 1958 werden de 2 plaatselijke partijen opgedoekt; toch bleven nog jaren nadien sommige families gecatalogeerd als Mettes.

De fanfare ‘De Vrije Burgers' was de partij-fanfare. Er werd in het Vlaams Huis ook toneel gespeeld.


------------------------------------------------------------------
(1) Volgens Herman Van Herreweghen had hij eerst geprobeerd op de lijst van de Doempers te geraken. In DF-Klokje, 41e jg, 2009, nr 1. Aldaar p. 10.
(2) Naam die echter niet terug te vinden is in de verslagen van de verkiezingen. Wel lijst 1, lijst 2 met de namen van de verkozenen en hun stemmenaantal.
(3) Metten of kalf, naar personen toe: dommerik.