boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


Doempers

Politieke partij in Pamel
De Doempers: spotnaam (1) o.a. voor halsstarrigen, onverschillig, blind voor verandering (2). Werden zij zo genoemd door de Ledebergse Kasjers omdat de (voorouders van de) Doempers, die aanvankelijk in beneden Pamel en gedeeltelijk ook in Poelk woonden, volgens hen onverschillig hadden gestaan tegenover, blind waren geweest voor de penibele situatie van de kapel op Ledeberg?
Wanneer de Doempers in de 19e eeuw als lijst zijn ontstaan en wanneer zij de toenaam kregen is (voorlopig) niet geweten. Waarschijnlijk bestonden de Doempers, zoals hun fanfare ‘De Ware Vrienden' al in 1874 (3), met de volgende jaren Tiburce van Tricht als onbetwiste voorman. Feit is dat Kasjers en Doempers elkaar al voor de eeuwwisseling heftig bekampten. Uiteindelijk wonnen de Doempers pas in 1907 de burgemeesterssjerp met F. Van Mieghem, maar al in 1921 moesten zij, met dokter Frans Willems als lijsttrekker, het het roer weer overlaten (4), nu aan de Mettes. Intussen en ook nadien stonden er eveneens kandidaten uit Ledeberg op de doemperslijst, maar ondanks die verruiming konden zij de macht niet meer wederkrijgen
Op 16 oktober 1932 berichtte, (zelfs) in het verre Poperingen, de streekkrant 'De Popernghenaar':

Dag van de verkiezingen: 9 oktober 1932 / herberg 'bij Skeiper', op de hoek van Brusselstraat en
Keerstraat / slachtoffer: Doemper Ghislain Amand Stichelmans (5) / dader: een rabiate Metten.
In 1958 werden de 2 plaatselijke partijen opgedoekt; toch bleven nog jaren nadien sommige families gecatalogeerd als Doempers.
----------------------------------------------------------------------
(1) Die niet terug te vinden is in de verslagen van de verkiezingen. Wel lijst 1, lijst 2 met de namen van de verkozenen en hun stemmenaantal.
(2) Cfr. ook, de misdienaar die met de domper de kaarsen dooft; of de uitdrukking, een domper op de vreugde.
(3) Datum op de vlag van de fanfare.
(4) Vooral in Poelk waren er overlopers, gevolg van een fikse ruzie tussen het melkerijbestuur van Tezuivene en dat van Pamel.
(5) Geboren te Pamel op 14/10/1888 en overleden te Geraardsbergen op 11/10/1932. Gehuwd met Stephanie Gismé