boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Ware Vrienden

Samenwerkende maatschappij, fanfare, toneelgilde, zaal te Pamel
* Samenwerkende maatschappij
Op 2 december 1926 werd de samenwerkende maatschappij ‘De Ware Vrienden‘ opgericht (1), waarvan artikel 4 van de standregelen stipuleerde: ‘De maatschappij heeft voor doel het inrichten van feesten, toneelavonden, bals, concerten, muziekfeesten en alle andere soorten van vermakelijkheden.’ Maar de bedoeling was vooral een nieuwe zaal te bouwen achter 'Bij den Bruinen', de herberg en winkel van Jozef Van Vreckem; zaal die eerst vooral zaal 'Van Vreckem' werd genoemd, later meer zaal 'Bij den Bruinen'.
Oprichters waren:
Leon Couck, drukker. Hij was ook de voorzitter van de samenwerkende maatschappij.
Alfons Van Der Stappen, landbouwer
Cyriel Van Herreweghen, onderwijzer
Frans Kestens, landbouwer
Jan-Baptist Uyttenhove, landbouwer
Joseph Van Vreckem, handelaar 'Bij den Bruinen'
Jan-Baptist Appelmans, landbouwer
Felicien Van Mollem, landbouwer
Oscar De Boe, landbouwer
Joannes De Saeger, landbouwer
Frederic Willems, landbouwer
Zij waren allen Doempers en tekenden elk in voor vier aandelen van 250 fr., zodat het aanvangskapitaal 11000 fr. bedroeg.
* Fanfare
Die zaal 'Van Vreckem' werd in 1927 ook het repetitielokaal van de fanfare ‘De Ware Vrienden’, fanfare die al in 1874 was opgericht, zoals ook op hun vlag wordt vermeld (2).
 


foto, waarschijnlijk begin de jaren (19)20
Vanaf 1927 mochten ‘De Ware Vrienden’ zich zelfs Koninklijke fanfare noemen.

Waar repeteerde de fanfare van de Doempers dan voordien? In herberg 'Het Withuis' (Kwinkeleer), daarna in herberg 'De Meiboom' (Brusselstraat). Vanaf 1906 in het centrum van Pamel in de nieuwe ‘muziek- en toneelzaal’ van Jozef Hertveldt (nu Brusselstraat nr 7), tot in 1927 ernaast de nieuwe zaal ‘Van Vreckem’ klaar kwam in de achtertuin van zijn schoonbroer Jozef Van Vreckem (3).

Tiburce Van Tricht was zeker bij de stichting van de fanfare aanwezig. Werd hij onmiddellijk voorzitter of later? Geweten is wel is dat hij er tientallen jaren, tot in 1915 voorzitter en geldschieter van was. Hij werd opgevolgd door Frans Van Mieghem die in 1927 werd opgevolgd door Leon Couck.

Verschillende jaren was Charles Van Houtem de muziekmeester (dirigent).

In de jaren van hun bestaan lieten ‘De Ware Vrienden’ zich in Pamel horen in optochten, stapten tweemaal per jaar mee in de processies, eens over Ledeberg en eens over Poelk (4), en luisterden feestelijkheden op. Zo gaven ze in 1930 op het dorpsplein te Pamel een concert n.a.v. 100 jaar België.
Maar ‘De Ware Vrienden’ traden ook op buiten Pamel, o.a. te Neigem in 1911. Bij sommige optredens kregen ze zelfs een herinneringsmedaille die ze dan bovenaan hun vlag aan een metalen ring vasthingen. (5) Een achttal medailles zijn bewaard gebleven. Al in 1875 kreeg de fanfare te Erembodegem van de plaatselijke muziekmaatschappij een eerste medaille en datzelfde jaar ook te Denderleeuw op het ‘Festival à Huissegem’, in 1876 op een festival te Ninove, in 1889 op een festival te Sint-Katherina-Lombeek, in 1899 te Gent op een provinciale tentoonstelling, in 1901 te Liedekerke op de viering van het 25 jarig bestaan van de fanfare Sint-Cecilia, in 1909 te Sint-Kwintens-Lennik bij de wijding van de vlag van de plaatselijke fanfare, in 1925 te Dilbeek ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de plaatselijke fanfare.

Met uitzondering van de oorlogsjaren was er jaarlijks het Cecilia-feest, o.a. op 27 november 1893: ‘Om 10 uur mis ter ere van de H. Cecilia wegens het fanfaregenootschap van Pamel.’ Waarschijnlijk het laatste Cecilia-feest werd op 11 december 1938 als volgt aangekondigd: ‘Aanstaande zondag Hoogmis voor de Koninklijke fanfare De Ware Vrienden.’
* Toneelgilde
Hadden ‘De Ware Vrienden’ al voor 1906 een toneelgezelschap en waar speelden ze? Feit is dat ze na 1906 wel hun drama’s, detectives en/of blijspelen konden opvoeren in de zaal van Jozef Hertveldt en vanaf 1927 in de zaal ‘Van Vreckem’. (6)

Voorzitter Leon Couck  heeft in beide zalen jarenlang vele toneelstukken gekozen en geregisseerd.

Onder de oorlog was de zaal ‘Van Vreckem’ de thuishaven van de toneelgroep ‘Arianen’. Mogelijk speelde(n) (enkele leden van) ‘De Ware Vrienden’ er toen ook nog een aantal kleine concerten. (7) Toch hebben noch de fanfare, noch de toneelgilde Wereldoorlog II overleefd.


Na de oorlog  gingen er tot ca. 1960 nog festiviteiten (8) door in de zaal, beheerd door de bewoners van ‘Bij den Bruinen’ die Jozef Van Vreckem intussen hadden opgevolgd.------------------------------------------------------------------
(1) Voor notaris Edgard Van Oudenhove te Denderhoutem.
(2) Nu in bezit van Erfgoed Rausa.
(3) Hun vrouwen Ursula en Elodie waren zussen.
(4) Zeker tussen de twee wereldoorlogen.
(5) Nog duidelijk te zien op de foto.
(6) Uiteraard hebben ook andere gezelschappen beide zalen gehuurd, lieten er hun activiteiten doorgaan o.a. Davidsfonds Pamel, sommige van zijn ‘ontwikkelingsavonden’.
Maar nadat in de loop van 1931 de zaal Ons Huis was voltooid, vonden alle parochiale verenigingen daar (verplicht) onderdak.

(7) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog’, licentiaatsverhandeling, 2008. Aldaar p. 75.
(8) Bals, handelsforen van de middenstand, ...