boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Van Herreweghen Cyriel, hoofdonderwijzer van de gemeenteschool van Pamel van 1905 tot 1937

+ zoon Jozef, pater Pacificus en dochter Maria, zuster Marie-Evelyn

-Van Herreweghen Cyriel werd geboren te Denderhoutem op 27 december 1878. Op 9 september 1908 huwde hij met Delphina Van den Steen (Denderhoutem 11/11/1882-Pamel 28/11/1956). Hun zeven kinderen, Jozef, Gerard, Maria, Hubert, Leontine, Prosper, Eveline werden allen geboren in het schoolhuis (1). Op pensioen gesteld verhuisde hij naar de Gasthuisstraat en woonde er tot 1962. Toen ging hij inwonen bij zijn dochter Leontine in De Pinte, waar hij op 6 november 1965 overleed.
In 1898 behaalde hij te Sint-Niklaas zijn onderwijzersdiploma. Na vijf jaar hulponderwijzer te zijn geweest in Petegem-Deinze werd Cyriel Van Herreweghen op 13 november 1903 hulponderwijzer te Pamel, maar al op 1 juli 1905 werd hij er hoofdonderwijzer en leidde de gemeenteschool tot op het einde van het schooljaar 1936-1937. (2)
Van 1911 tot 1940 hield hij de Raiffeisenkas van Pamel (de latere CERA) open en konden Pamelaars e.a. bij hem thuis spaarboekjes openen, geld storten of afhalen, kasbons kopen, ...
Zoon Gerard: ‘Mijn vader was hoofdonderwijzer, een man die 's avonds altijd een boek of een tijdschrift zat te lezen. … Mijn moeder (3) was meer extrovert gericht, meer sociaal aangelegd, zij sprak graag met de mensen. Mijn vader was meer introvert.'
Zoon Hubert: 'Ze leefden evangelisch. Mijn vader las en leefde naar Thomas à Kempis. Hij was een beetje een tobber, wat zwaar op de hand, teruggetrokken. Hij had de wereld niet nodig, las veel, dacht na, was een trouwe abonnent van De Maand, volgde de ontwikkelingen wel, kon er - ernstig - over spreken. Mijn moeder was vrolijk, levenslustig, zij was ritmisch, ik hoor haar nog alle dagen zingen, ze kende een oneindig aantal rijmen en liedjes. Zij had een geweldige liefde voor het leven.' (4)


- Van Herreweghen Jozef, geboren te Pamel op 10 januari 1913 en overleden te Aalst op 11 april 1999.
Na zijn humaniora aan het Serafijns College te Aalst en te Brugge (1924-1930) (5) trad hij op 15 september 1930 de orde van de kapucijnen binnen, werd pater Pacificus genoemd, studeerde filosofie te Aalst en te Brugge (1931-1934), legde zijn eeuwige geloften af op 17 september 1934, volgde dan theologie te Izegem (1934-1938) en werd priester gewijd te Brugge op 22 mei 1937.
Hij wou graag missionaris worden; zijn orde echter stuurde hem naar Leuven om er Germaanse filologie te studeren (1938-1941), maar hij stopte vroegtijdig, omwille van overspannenheid. Hij werd dan leraar aan het Sint-Laurentiuscollege van de kapucijnen te Aalst tot 1943. Toen trok hij weer naar Leuven om er zijn studies te vervoleindigen. In 1946 werd hij dan leraar Nederlands, Engels, Duits en geschiedenis, opnieuw aan het Sint-Laurentiuscollege te Aalst. In 1963 verhuisde hij naar Brugge waar hij in het seminarie van de orde filosofie doceerde, ook was hij er godsdienstleraar aan de Vrije Normaalschool. In 1967 keerde hij terug naar Aalst om er godsdienst te geven in de Katholieke Handelsschool en in het Sint-Maarteninstituut. In 1978 ging hij met pensioen, maar bleef ter plaatse actief in de Sint-Antoniusparochie; bespeelde het orgel van de kloosterkerk, ging vaak op ziekenbezoek.
Hij was Pacificus bij naam, evenzeer in de omgang met zijn medemensen; minzaam en bescheiden, maar ook uiterst plichtbewust.


- Van Herreweghen Maria werd geboren te Pamel op 28 april 1918. Op 9 november 1936 trad ze te Heverlee in bij de Zusters Kanunnikessen van Sint-Augustinus (zusters van de Jacht) en op 12 mei 1939 werd ze er geprofest als zuster Marie-Evelyn.
Nog datzelfde jaar reisde ze af naar de Filippijnen. Bijna zeven weken duurde het vooraleer ze in Manila toekwam. Er eerst nog studeren, om op de Filippijnen te mogen onderwijzen, de 'Elementary Teachers Certificate' behalen en daarop de 'Bachelor Secundary Education'. Intussen hadden de jappen de eilanden bezet en maakten er het leven moeilijk. Voorlopig hielp ze in de parochies van Bontoc en Lubuagan, maar vanaf 1945 vervulde ze verschillende functies in het onderwijs: eerst lerares in Lubuagan, in 1949 medestichtster van de secundaire school in Cervantes, in 1952 lerares te Manila en van 1953 tot 1967 schoolhoofd van de lagere school te Baguio City. Dan kreeg ze opdrachten binnen de kloostergemeenschap: in 1968 overste te Bontoc, van 1970 tot 1972 novice-meesteres in Juding-Baguio, in 1974 overste in Sabangan, nadien in Bontoc. Tenslotte was ze van 1979 tot 1983 nog werkzaam in het dispensarium te Cervantes.
In 1983 keerde zuster Marie-Evelyn voorgoed naar België terug, werd te Leuven overste van achtereenvolgens twee districtshuizen. In 1987 ging ze op rust, in het moederhuis te Heverlee. Daar overleed ze op 16 mei 2007.


----------------------------------------------------------------------
(1) Onderdeel van het gemeentehuis van Pamel.
(2) Op 2 december 1926 was hij medeoprichter van de samenwerkende maatschappij 'De Ware Vrienden' (fanfare en toneelgezelschap) van de Doemperspartij. In de archieven van Davidsfonds Pamel wordt hij in 1929 ook vermeld als bestuurslid.
(3) In 1981, bij een bezoek van de werkgroep DF-Klokje vertelde Gerard ook dat hij nooit naar de kleuterschool was geweest: ‘Het was gewoon een koppigheid van mijn moeder. Zij was nl. naar zusteroverste op Ledeberg gegaan om te vragen mij in te schrijven. Ik was echter een paar maanden te jong en daardoor kon de school geen subsidies krijgen, ik moest nl. vier jaar zijn. Mijn moeder heeft dan gezegd: “als hij nu niet mag komen, zal hij niet komen”.'
(4) Interview met Jaak Dreesen in 'De Bond' van 28/8/1968.
(5) Was in 1930 lid van de Pamelse Studentenbond. Op hun vergadering in augustus sprak hij nog over 'Gezelle als natuurdichter'.