boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Gasthuisstraat
 

In 1902 schonken de Tiburce, Seraphine en Adolf van Tricht 10 a 16 ca aan de gemeente om de veldweg nr 40 vanaf het nieuwe dorpsplein over een afstand van 100 m. te verbreden tot 8 m. De gemeente moest wel binnen de tien jaar de verbrede weg over een breedte van 3 meter met ‘gravier’ verharden, wat ze ook heeft gedaan. Aanvankelijk werd die weg Kwinkeleerweg genoemd. Aan die weg bouwden de zusters van de Verrezen Zaligmaker in 1906 hun klooster en godshuis/gasthuis (nadat zij de grond hadden gekocht van de familie van Tricht). De weg, die nadien een heuse straat werd tot aan de Puttenberg, werd omgedoopt tot Kloosterstraat en later tot Gasthuisstraat. Richting Poelk werd de straat o.a. onder WO II verbreed.

 

nr 2
Hier woonden Johannes, Jozef, Celine, Marie, Jeanne, Melanie, Josephine Nieuwborg, Joannes Clement.


nr 13

 

foto 2014
 
Léberg bronnen.


nr 16
Hier woonden Albert Fieremans en Yvonne Eylenbosch.


nrs 27 - 35 en 39 - 47
10 vroegere arbeiderswoningen gebouwd ca. 1924 door ‘Ieder Zijn Huisje', de ‘karékes' genoemd (van carré, eerst groep woningen in de vorm van een vierkant gebouwd, later een blok woningen in welke vorm ook).

  nr 54
 

foto 2008
 

Vroeger verkooppunt 'Modern' van de meubeldriehoek Fieremans.


nr 57

 

foto 2007
  Woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw; ooit woonplaats van aalmoezenier Engelen, pater Leyssens.


nr 62
 

foto 2007
 

Serviceflats/assistentiewoningen De Varent, vroeger stond hier het klooster-godshuis van de (Liefde)Zusters van de Verrezen Zaligmaker.


nr 65

 

foto 2008
  Huidig postkantoor Roosdaal.


nr 100
 

foto 2010
 
Vroegere herberg te Koddekes/De Mooie Molen. Van begin 2013 thuishoort van PWA/Dienstencentrum Roosdaal.


nr 109
 

foto 2008
  Vroeger postkantoor Pamel/Roosdaal, ook woonst van Berkenbosch Jerome.


nrs 112, 114
 


foto 2006

 
Twee huizen broederlijk naast elkaar. Links woonde Cyriel Van Herreweghen (nr 114) en ook Jozef, Gerard en Maria Van Herreweghen; rechts Leopold Van Herreweghen (nr 112) en ook Kamiel en Margriet Van Herreweghen..


Kapel, hoek Molenstraat


foto 2023

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Altijddurende Bijstand.


nr. 155
 

foto 2011
  Hier stond ooit het molenaarshuis, wat verderop de molen van de Pauselijke Zoeaaf.