boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Post Roosdaal

* Voor 1836 zou er al een diligence gereden hebben tussen Ninove en Brussel die in Pamel stopte aan de herberg 'In den Groenen Boomgaard' (1). In 1836 werd te Ninove een postkantoor geopend, van waaruit de (schaarse) briefwisseling ook in Pamel werd bedeeld. Vanaf 1856 kwamen de brieven en pakjes voor Pamel vanuit Denderleeuw, vanaf 1898 vanuit een postkantoor in het station van Okegem.

* Op 13 februari 1903 kreeg Pamel een 'onderontvangerij' afhangend van Denderleeuw en belast met de bedeling te Pamel en te Okegem; vanaf 24 mei 1912 alleen in Pamel. Zoals toentertijd in vele dorpen werd dat 'postkantoor' ook in Pamel ondergebracht bij de postmeester thuis, bij Frans Adolf Couck die toen nog in het ouderlijk huis aan de Brusselstraat (waar nu nr 35) woonde. Later (toen hij in 1920 trouwde?) ging hij wonen aan de Kleistraat (2) (nu nr 11) en het postkantoor verhuisde mee.

 

 

Rechts het huis van Frans Adolf Couck dat ook onderdak gaf aan het postkantoor. Uiterst rechts staat Marie Cobbaert, links het gezin Canitus Fieremans-Helena Pauwels, voor hun woning, ... en in het midden?

 

Frans Adolf Couck was er postmeester tot ca. 1940. Onder wereldoorlog II en ook daarna bleef het postkantoor nog verschillende jaren ter plaatse, tot in de jaren (19)50. Toen werd Jerome Berkenbosch tot postmeester (3) aangesteld. Hij bouwde aan de Gasthuisstraat (nu nr 109) en ook hij integreerde het postkantoor in zijn woning, en dat bleef zo tot hij met pensioen ging. Daarop werd het postkantoor op 23 januari 1987 overgebracht, niet meer naar de woonst van de nieuwe postmeester, maar naar leegstaande lokalen van de voegere Meubelen Stockmans op nr 50 van de Pamelse Klei, en werd als Roosdaal 1 het 'hoofdpostkantoor' van Roosdaal.

 


foto 2008

 
Tenslotte verhuisde dit postkantoor in 2002 opnieuw naar de Gasthuisstraat, naar nr 65. (De Post bleef wel tot begin de jaren (20)10 op de Pamelse Klei aanwezig: thuisbasis van de postbodes, vertrekpunt van de postbedeling in Roosdaal.)
Legendarische Pamelse 'briefdrager' uit de vooroorlogse periode was o.a. Fons Stichelmans (van de Kaaistraat) en uit de naoorlogse tijd o.a. Willy Van De Perre (van de Kleistraat). Later werden de postbodes, o.a. omdat ze elders woonden, anoniemer, ondanks enkele loffelijke pogingen:
 
 
* Al voor 1965 hield De Post in Strijtem-centrum een hulpkantoor open, afhankelijk van het postkantoor in Pamel. Nadien werd ook in het vroegere gemeentehuis van O.-L.-V.-Lombeek een hulppostkantoor geïnstalleerd. Op 1 mei 1975 opende De Post op de Hoogstraat een 'gemotoriseerde bestellershalte' met beperkte aktiviteit; postkantoor Roosdaal 4 genoemd. Maar in de jaren 19(90) werden deze hulpkantoren om financiële redenen gesloten.

* In 1995 verspreidde postmeester Gustaaf Griijseels nog volgend strooibriefje waaruit blijkt dat toen naast Pamel ook Borchtlombeek (Weverstraat 32) nog steeds een postkantoor had:
 
 

Maar intussen werd ook het postkantoor in Borchtlombeek gesloten (1998?) en is heden (2012) het postkantoor aan de Gasthuisstraat te Pamel het enige in Roosdaal (4).


wordt aangevuld

-----------------------------------------------------------------------
(1) Simon Marcel had weet van die halte.
(2) In huis gebouwd door Josephus Amandus Van der Stappen en Antonia Delphina Van Cromphout.
(3) Officieel postontvanger.
(4) Op woensdag 29 september 2010 werd het postkantoor overvallen.