boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Couck Frans Adolf, eerste postmeester te Pamel
+
broer Jan Leon, eerste drukker te Pamel, gemeenteraadslid van Pamel

Couck Frans Adolf werd op 4 oktober 1875 te Pamel geboren en overleed er op 5 februari 1961 (1). Op 14 december 1920 huwde hij te Edegem met Eugenie Van Dijck (Antwerpen 1/4/1885-Lovenjoel 14/7/1939). Samen woonden ze aan de Kleistraat (nu nr 11) te Pamel. Het echtpaar bleef kinderloos. In hun woonst was ook het postkantoor (2) ondergebracht, Frans was immers vele jaren postmeester. Daarbij was hij verzekeringsagent van de Belgische Boerenbond. Ook was hij enkele jaren secretaris van de 'Cidrerie Van Tricht et Couck' en speelde hij vele jaren in de fanfare 'De Ware Vrienden'.
Op zijn doodsprentje staat te lezen: 'Als een ereteken prijkt op dit prentje de schoonste titel van deze man: hij was "kerkzanger". Een vrome kerkzanger van de goede oude stijl, die wist dat hij een voorname rol te vervullen had in het grote gebeuren van de H. Liturgie."

Couck Jan Leon werd op 22 februari 1878 geboren te Pamel en overleed er ongehuwd op 1 januari 1950. Hij woonde tot 1925 in het ouderhuis aan de Brusselstraat, maar verhuisde dan, samen met het gezin van zijn zus Seraphina (3) naar het Hof te Zijpe (nu Keerstraat nr 1). Leon was de eerste drukker te Pamel en aan hem danken we ook verschillende zichtkaarten en vele doodsprentjes uit de tijd van toen. Ook was hij lijsttrekker van de Doemperspartij en gemeenteraadslid; medeoprichter, voorzitter van de samenwerkende maatschappij 'De Ware Vrienden': enerzijds fanfare en anderzijds toneelbond. Naast voorzitter was hij bij de fanfare ook muzikant en in de toneelbond koos hij de toneelstukken en regisseerde ze.

 
 --------------------------------------------------------------------------
(1) Gerard Van Herreweghen citeert naast 1961 ook 1943 als jaar van overlijden.
(2) Tevoren ook enige tijd in het ouderlijk huis aan de Brusselstraat (waar nu nr 35).
(3) Andere zus en broer: Maria Carolina (Denderleeuw 8/10/1873-Gent 12/5/1932) trouwde te Pamel op 25 januari 1896 met Franciscus Xaverius Kestens, woonden in het Meiershuis, en Jan-Baptist (Pamel 9/12/1881-Pamel 15/2/1971) die trouwde met Maria Theresia Van Havermaet.