boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Willems Fredericus, gemeenteraadslid te Pamel
+ zonen Germanus Alphonsus, Remigius Josehus en Norbertus Camillus, gemeenteraadslid te Pamel
+ kleinzonen Norbert J. en Alfred L., jeugdburgemeester, gemeenteraadslid te Roosdaal
Willems Fredericus
Geboren te Pamel op 18 juni 1863 en er overleden op 6 juni 1937.
Op 5 september 1894 trouwde hijj te Pamel met Maria Antonia Jacobs (Pamel 20/9/1868-Pamel 1944). (1) In het gezin, een landbouwersgezin dat te Pamel aan de Poelkstraat woonde, werden vijf kinderen geboren: Alfons, Remi, Apollonia, Norbert en Leon.
Frederic was te Pamel gemeenteraadslid voor de Doempers, van 1/1/1927 tot aan zijn overlijden.
In 1926 was hij medeoprichter van de samenwerkende maatschappij De Ware Vrienden en was er ook muzikant van.
Willems Germanus Alphonsus
Geboren te Pamel op 1 maart 1895.
Streed als soldaat in WO I.
Op 30 juni 1920 huwde hij te Pamel met Seraphina Couck (Pamel 9/7/1885-Pamel 3/11/1934). Eerst woonden zij in het ouderlijk huis van Seraphina aan de Brusselstraat, maar in april 1925 verhuisde het landbouwersgezin naar het hof te Zijpe. In het gezin werden drie kinderen geboren: Anna, Marie-Jeanne en Norbert.
Alfons overleed te Pamel op 15 januari 1957
Willems Remigius Josephus
Geboren te Pamel op 24 april 1896.
Als soldaat bij het 2e Regiment Grenadiers gesneuveld te Sint-Jan bij Ieper op 28 augustus 1918.
Willems Norbertus Camillus
Geboren te Pamel op 18 april 1903 en overleden te Ninove op 13 februari 1957.
In 1936 trouwde hij te Pamel met Maria Ludovica Barbé. (2). Zij bleven aan de Poelkstraat in het ouderlijk huis van Norbert wonen. Frans, Remi, Alfred, Magda en Hugo zagen er het levenslicht.
Norbert is hoofd geweest van een melkerij die beneden Pamel stond (begin Lange Kamstraat).
Van begin 1939 tot eind 1946 was hij te Pamel ook gemeenteraadslid voor de Doempers.
Willems Norbert J. (zoon van Alfons)
Geboren te Pamel op 12 januari 1925, overleden te Aalst op 30 mei 2008.
Op 17 november 1957 trouwde hij te Pamel met Hermine Appelmans (Pamel 13/12/1933-Roosdaal 2011) en zij vestigden zich aan de Brusselstraat (nu nr 35) waar het ouderlijk huis van moeder Seraphina stond. In het gezin werden zeven kinderen geboren.
Op de gemeente stond Nor in 1982 nog te boek als chauffeur, maar hij is in Pamel vooral gekend om de winkel die hij samen met zijn vrouw opstartte en uitbouwde.

Willems Alfred L. (zoon van Norbert C.)
Geboren te Pamel op 4 september 1941 en overleden te Roosdaal op 8 april 2009.
Hij huwde te Pamel met Anny Van Saen (Pamel 7/7/1946-Gent 14/9/2008). (3) In hun gezin dat te Roosdaal aan de Korte Kamstraat (nr. 35) woonde werden twee kinderen geboren.
Fred is postbode geweest, maar hij staat eveneens vermeld als arbeider en was in de jaren (19)80 ook uitbater van De Kroon.
In oktober 1965 werd Fred verkozen tot jeugdburgemeester van Roosdaal. Vijf jaar later, op 11 oktober 1970 werd hij voor de lijst Gemeentebelangen ook 'echt' verkozen als gemeenteraadslid van Roosdaal. Hij bleef het echter maar kort, tot 29 januari 1973.
Ook was hij ca. 1970 drijvende kracht achter de wielerclub ‘De Keizersvrienden’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Franciscus Jacobs (1827-1888) en Maria Theresia Cornelis (1834-1875).
(2) Dochter van Felix Frans Barbé (1884-1965) en Maria Helena De Vidts (1887-1947).
(3) Wonend op Ledeberg was Anny toch bestuurslid, wijkverantwoordelijke van KVLV-Pamel.