boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Poelkstraat
 
Poleca, Polka, Palude, Polcke, .... Poelk , woordevolutie die volgens de meeste toponymisten in oorsprong zou verwijzen naar 'kleine moeras' of 'kleine poel' (bespoeld door de Omloopbeek, de Nattemeersbeek, ...). Recentelijk onderzoek legt de oorsprong elders, nl. in een Gallo-Romeinse nederzetting, Pauliacum ('eigendom' van Paulus) geheten, waaruit door klankveranderingen in de loop der eeuwen het toponiem Poelk ontstond. (cfr. Bernard Roobaert: 'De plaatsnaam Poelk (Pamel-Roosdaal)', in Eigen Schoon en de Brabander, LXXXIII jg (2000), nrs 10-11-12. Aldaar pp. 391-394.)

De Poelkstraat was eeuwenlang een belangrijke Poelkse straat, deel van een oude wagenweg tussen Ninove en Brussel, over Tezuivenen en Strijtem. Voordat de steenweg er lag liep de Poelkstraat (al vernoemd in 1695) verder door, maar nam al vlug een scherpe bocht, naar de (huidige) Kweddenhoek, volgde deze, liep dan verder over de huidige Rijstraat om te eindigen op Tezuivenen. Nog in 1819 werd ze in de notulen van de gemeenteraad omschreven als lopende ‘de la ferme Walckiers (Tezuivenen) jusqu'aux frontières de Meerbeke'. Een wagenweg of Rijstraat zoals ze o.a. in 1709 ook vermeld staat. Zelfs toen de steenweg al was aangelegd werd ze in 1846 in de Atlas van de Buurtwegen nog Rijstraat genoemd over haar ganse kronkelende lengte: 1215 m en 5 m breed.
 

Berchembosbeek

 

foto 2010
 

Ontspringt in Berchembos vanwaar ze de grens vormt tussen Roosdaal/Pamel en Ninove/Meerbeke. Aan de Poelkstraat, langs de beek stond (op Meerbeke) ooit het hof te Kranenbroek (‘cranebrock', ‘cranenbroec' verwijzen naar de kraanvogels die er neerstreken), vandaar in 1275 ook ‘cranebeke'. Hier en nog een eind stroomafwaarts (voorbij de huidige steenweg) lagen er in 1650 blijkbaar opmerkelijk stenen in de beek, want ze werd er toen ook ‘ste(e)nbeke' genoemd. Verderop liep ze langs het ‘brouckerveldeken' en noemde men ze in 1469 ‘broucker beke'. Dan maakt ze een grote bocht, maar blijft tot voorbij Papenheide de gemeentegrens. Pas op het einde van haar loop vloeit ze volledig op Meerbeke en mondt er uit in de Wolfputbeek.