boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Berchembos > artikel


Berchembos
  In de jaren (17)70 door Ferraris het Haken Bosch genoemd. Wegens zijn gehaakte vorm?
 

foto 2014

8,1 hectare groot, vroeger een uitloper van het Neigembos en ooit deel van het Kolenwoud. De hoogteligging schommelt tussen 35 en 90 m boven de zeespiegel. Is het bos gespaard gebleven van ontbossing door zijn grillig reliëf, wat het ongeschikt maakt voor de landbouw? Feit is dat tot 1920 de vlakkere stukken bos ontgonnen werden als landbouwgrond.
Berchembos is een bron- en hellingbos, een nat en reliëfrijk bostype. Twee bronnen voeden er de Berchembosbeek die verder loopt in de westelijke grensstrook van het bos en er de grens vormt tussen Ninove (Meerbeke) en Roosdaal (Pamel). De bodem bestaat uit zand en klei en mengsels van beiden. Bomen (eiken, beuken, elzen, vogelkers, ...), heesters en struiken groeien er weelderig. Het bos heeft een bijzondere voorjaarsflora met o.a. de boshyacint en de bosanemoon. Maar er groeien ook goudveil, eenbes, daslook, reuzenpaardenstaart, ...
Een diepe moerassige inzinking in het bos wordt 'Toveressenput' (ook ravijn) genoemd. Volgens de overlevering hielden de heksen hier ’s nachts hun sabbat!

Het bos heeft verschillende eigenaars. Natuurpunt Pajottenland-kern Roosdaal, dat ook in bezit is gekomen van kleine perceeltjes, beheert sinds 1995 het bos.

Mooi, waardevol als landschap zijn ook de glooiende graslanden en hoogstamboomgaarden met hier en daar nog hagen en houtkanten, vooral langs de zuider-/westerkant van het bos.

 

foto 2014