boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Verkiezing en inhuldiging van een jeugdburgemeester (1)

Kandidaten waren: Marie-José Sermon en Paul Geeroms voor de BJB, Gilbert Notaert en Fientje De Decker voor de chiro, Christiane Baes voor de VKAJ, Jeanne Geeroms en Fred Willems voor de niet-georganiseerde jeugd. (2)
Er werden affiches geplakt, slogans gekalkt op de straten, toespraken gehouden, … Toch bleef de campagne luchthartig.
De stembrieven werden verdeeld onder alle (ongehuwde) inwoners tussen de 8 en 30 jaar. Stembussen stonden klaar om hun stem op te vangen, waarna de telbureaus aan het werk schoten. (3)
Uiteindelijk kon op 10 oktober 1965 worden geproclameerd dat Fred Willems was verkozen tot jeugdburgemeester van Roosdaal en de sjerp mocht omgorden.
Een stoet met versierde tractors en praalwagen trok dan door het dorp over beneden Pamel, naar Ledeberg en Poelk terug naar het dorpsplein. (4) Burgemeester Fred groette vanuit zijn open wagen enthousiast de juichende menigte. Op het dorpsplein werd verder gevierd.
---------------------------------------------------------------------
(1) Dit ter gelegenheid van de 'week van de jeugd'.
(2) Nog geen afstraling van het pas gevormde Roosdaal. Het waren allen kandidaten uit Pamel.
(3) Alles georganiseerd door de jeugd, wel met steun/hulp van de gemeente.
(4) Volgens verslag chirojongens: '... een prachtige optocht, waarvoor zelfs de boerinnenbond (die juist koffietafel hadden) hun koffie lieten koud worden.'