boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Van Havermaet Barbara Alice
Zuster Aloysia, eerste Pamelse zuster bij de Zusters van de Verrezen Zaligmaker

+ zus Maria Theresia en broers Henri Remi en Joannes Jozef
 

- Van Havermaet Barbara Alice werd te Pamel geboren op 22 september 1885 en overleed te Sint-Lievens-Houtem op 25 januari 1923. Op 1 mei 1911 trad ze te Sint-Niklaas als eerste Pamelse in bij de Zusters van de Verrezen Zaligmaker en werd er op 20 augustus 1912 geprofest als zuster Aloysia. Ze volgde er de normaalschool waarna ze lerares werd aan het Sint-Lievensinstituut te Sint-Lievens-Houtem.

 
- Van Havermaet Maria Theresia werd te Pamel geboren op 2 mei 1882 en overleed er op 28 oktober 1965. Zij liep school in
 
Op 15 september 1920 huwde ze te Pamel met Couck Jan-Baptist. (foto: erfgoed Rausa)
 
Zij woonden aan de Brusselstraat aan het Zijp (nu nr 69). Zoon: Frans.
Op 20 april 1921 kocht Jan-Baptist samen met schoonbroer Remi het hof 'de kam'.

- Van Havermaet Henri Remi, geboren te Pamel op 22 juni 1884 en er overleden op 23 oktober 1949. Op 15 november 1928 huwde hij te Pamel met Maria Alice Waltniel (Pamel 10/9/1896-Aalst 25/7/1980). Kinderen: Marie-José, Simonne, Jean. Op 20 april 1921 werd Remi medeeigenaar van de Kam, aan de (Lange) Kamstraat, en bleef er wonen en boeren.

- Van Havermaet Joannes Jozef werd te Pamel geboren in 1888 en overleed in 1969. In 1922 huwde hij te Pamel met Elisabeth Magdalena Braeckmans (1889-1936). Kinderen: Alice, Remi, Hermine.