boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artikel


Léberg bronnen
 

Altoos borrelde er water uit de flanken van de Ledeberg. Maar het was Joseph De Schepper, wonend aan de Puttenberg, burgemeester én zakenman zijnde, die er geldgewin in zag. Hij liet in 1933 het water onderzoeken en het bleek geschikt voor consumptie. Nog datzelfde jaar richtte hij het bedrijf Léberg op, juridisch de nv Minak met adres Puttenberg (nr 2) Pamel, maar Léberg Bronnen werd al vlug en bleef de roepnaam. Op de noordwest flank van de Ledeberg, in een ravijntje, kwam er een 'wiiningsput' waaruit het water vanuit een diepte van 18 meter werd (1) opgepompt.

 


1: winningsput ca. 75 m achter de; 2: bedrijfsgebouwen; 3: Gasthuisstraat; 4: kerk Ledeberg

Dat water werd gebotteld en verkocht als mineraal water en tevens als limonades, na de toevoeging van natuurlijk koolzuur, suiker, vruchtenextracten of –sap. Met eigen wagens werden de drankhandelaars uit de streek bevoorraad, die dan verder verdeelden aan cafés en consumenten. Maar de oorlog deed de markt instorten en de bezetter eiste de vrachtwagens op. Toch wist het bedrijf te overleven, ‘door hard te blijven werken en veelal improviserend zaken te doen'. (2)
 


'Léberg' aan de Gasthuistraat te Pamel.

 

In 1945 liet Joseph De Schepper de leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Frans. In 1960 renoveerde deze grondig de gebouwen. Tegelijkertijd werd ook een nieuwe productielijn in dienst genomen. Hij waakte erover dat de productie permanent werd gecontroleerd en breidde het afzetgebeid uit naar Wallonië en Nederland.

 
 

Frans De Schepper werd in 1985 als zaakvoerder opgevolgd door zoon Joseph jr. Dat jaar werd er op de parking voor de bedrijfsgebouwen een tweede put geboord, 156 m diep. Het hier gewonnen water werd vooral gebruikt voor de reiniging van de flessen.(3). Bij notariële akte van 4/10/2012 ontstond door 'partiële splitsing' de bvba Minak, met adres Gasthuisstraat 13 Roosdaal. Intussen werd de productie verder geautomatiseerd met zorg voor kwaliteit en hygiëne. Eind 2016 trok Joseph jr. De Schepper zich terug als zaakvoerder. (4)
Maar Minak bvba schreef rode cijfers en de schulden liepen op. Daarbij kende het bedrijf tegenslagen als een bacterie in het spoelwater en de brand van het dak (oktober 2018). Alles samen resulteerde dit in een cumulatie van moeilijkheden in het jaar 2020: slechts sporadisch betalen van het personeel (alleen voorschot op het loon in januari en uitbetaling technische werkloosheid in april, mei), stilvallen van de productie in maart o.a. doordat de leverancies niet meer leverden (dopjes, etiketten, …), blokkeren van de rekeningen door de bank. Uiteindelijk verklaarde de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel de bvba Minak op 10 november 2020 failliet.

 
(5) (6)
 

* Het water heeft een laag zout- en nitraatgehalte, zonder nitrieten. Daardoor heeft het een herkenbare eigen smaak en is het ook geschikt voor een zoutarm dieet. !2)
* Al meer dan tachtig jaar worden alleen glazen flessen gebotteld (7) (één uitzondering: sinds 1999 is natuurlijk mineraalwater ook verkrijgbaar in een 5 liter PET-fles). Omstreeks 2015 kreeg de glazen fles een nieuw uitzcht.
* In 1987 bedroeg de jaarproductie 20 miljoen liter. 80 % ervan ging naar de bierhandelaars, 10 % was bestemd voor export naar Nederland en Frankrijk en nog eens 10 % kwam terecht in warenhuisketen Delhaize. (8)
Léberg Bronnen geraakte ook gekend als leverancier van water in woonzorgcentra en ziekenhuizen en werd eveneens producent van één van de huismerken van Colruyt.
* Tot de jaren (19)60 was de verkoop van waters en frisdranken in evenwicht; in 1992 was de verhouding 65 % waters en 35 % frisdranken, in 2007 90 % waters en nog slechts 10 % frisdranken.
* In de jaren (19)30 telde het bedrijf 7 personeelsleden, in 1987 40 personeelsleden, in 2007 24 werknemers, in 2020 16 arbeiders en 4 bedienden.
* In 1987 bedroeg het omzetcijfer 150 miljoen frank, in 1992 165 miljoen frank.

 

-------------viltje -------- -------------------------------------------------------------------etiket-------------------------
 


--------------------------------------------------------------------------------
(1) In verslag van het laboratorium voor toegepaste geologie en hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent, 1987.
(2) Website www.leberg.be
(3) In verslag van het laboratorium voor toegepaste geologie en hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent, 1996.
(4) Joseph jr. De Schepper bleef ook na 2016 eigenaar van de gebouwen.
(5) Publiciteit in brochure van het I.M.I., uit 1971.
(6) Léberg bronnen was vele jaren de hoofdsponsor van voetbalclub Denderzonen Pamel.
(7) Frans De Schepper riskeerde het in de jaren (19)70 niet te investeren in de omschakeling naar PET-flessen. Het was een economische keuze, die nadien ook milieuvriendelijk bleek.
(8) De kostprijs van de retour der glazen flessen was een hinderende factor zowel voor de verkoop aan grootwarenhuizen als voor de uitvoer.

Naschrift:
Nadat een overname van de bvba Minak ‘niet interessant bleek’ kocht de Colruyt Group midden 2022 toch de gronden en verouderde gebouwen waarin de bottelarij intussen was verwijderd. In eerste instantie om er een opslagplaats voor de technische dienst te vestigen. Is het een tijdelijke vestiging? Feit is dat intussen onderzocht wordt of er ooit opnieuw water en frisdranken kunnen geproduceerd worden! Of krijgt de site nog een andere bestemming?