boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artikel


Léberg bronnen
 

Altoos borrelde er water uit de flanken van de Ledeberg. Maar het was Joseph De Schepper, wonend aan de Puttenberg, burgemeester én zakenman zijnde, die er geldgewin in zag. Hij liet in 1933 het water onderzoeken en het bleek geschikt voor consumptie. Nog datzelfde jaar richtte hij het bedrijf Léberg' op (1) (2), dat het water bottelde en verkocht als mineraal water en tevens als limonades, na de toevoeging van natuurlijk koolzuur, suiker, vruchtenextracten of sap. Met eigen wagens werden de drankhandelaars uit de streek bevoorraad, die dan verder verdeelden aan cafés en consumenten.
Maar de oorlog deed de markt instorten en de bezetter eiste de vrachtwagens op. Toch wist het bedrijf te overleven, door hard te blijven werken en veelal improviserend zaken te doen'. (3)

 


'Léberg' aan de Gasthuistraat te Pamel.

 

In 1945 liet Joseph De Schepper de leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Frans. In 1960 renoveerde deze grondig de gebouwen. Tegelijkertijd werd ook een nieuwe productielijn in dienst genomen. Hij waakte erover dat de productie permanent werd gecontroleerd en breidde het afzetgebeid uit naar Wallonië en Nederland.

 
 

In 1985 werd Frans De Schepper als zaakvoerder opgevolgd door zoon Joseph jr. en zo bleef de leiding in de familie. De productie werd verder geautomatiseerd met zorg voor kwaliteit en hygiëne.

 
(4) (5)
 

* Het water dat vanuit een diepte van 18 m omhoog wordt gestuwd, heeft een laag zout- en nitraatgehalte, zonder nitrieten. Daardoor heeft het een herkenbare eigen smaak en is het ook geschikt voor een zoutarm dieet. (3)
* Al tachtig jaar worden alleen glazen flessen gebotteld (6) (één uitzondering: sinds 1999 is natuurlijk mineraalwater ook verkrijgbaar in een 5 liter PET-fles).
* In 1987 bedroeg de jaarproductie 20 miljoen liter. 80 % ervan ging naar de bierhandelaars, 10 % was bestemd voor export naar Nederland en Frankrijk en nog eens 10 % kwam terecht in warenhuisketen Delhaize. (7)
* Tot de jaren (19)60 was de verkoop van waters en frisdranken in evenwicht; in 1992 was de verhouding 65 % waters en 35 % frisdranken, in 2007 90 % waters en nog slechts 10 % frisdranken.
* In de jaren (19)30 telde Léberg' 7 personeelsleden, in 1987 40 personeelsleden, in 2007 24 werknemers.
* In 1987 bedroeg het omzetcijfer 150 miljoen frank, in 1992 165 miljoen frank.

 

-------------viltje -------- -------------------------------------------------------------------etiket-------------------------
 


--------------------------------------------------------------------------------
(1) Juridisch heette het bedrijf n.v. Minak', met zetel te Pamel aan de Puttenberg (nr 2).
(2) Intussen is Léberg bronnen' vaak de roepnaam.
(3) Website www.leberg.be
(4) Publiciteit in brochure van het I.M.I., uit 1971.
(5) Léberg bronnen was vele jaren de hoofdsponsor van voetbalclub Denderzonen Pamel.
(6) Frans De Schepper riskeerde het in de jaren (19)70 niet te investeren in de omschakeling naar PET-flessen. Het was een economische keuze, die nadien ook milieuvriendelijk bleek.
(7) De kostprijs van de retour der glazen flessen was een hinderende factor zowel voor de verkoop aan grootwarenhuizen als voor de uitvoer.