boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Tricht Joannes Franciscus, pachter op het hof te Zijpe

+ zonen Tiburcius, 35 jaar schepen te Pamel, en Adolphus
van Tricht Joannes Franciscus
Geboren te Brussegem op 31 december 1797 (1) en overleden te Pamel op 5 februari 1858. Op 21 juni 1841 trouwde (2) hij te Strijtem met Maria Joanna Velge (Strijtem 14/2/1802-Pamel 20/3/1873) (3). In het gezin werden vijf kinderen geboren. Alleen Tiburce, Seraphine (Pamel 15/10/1845-Pamel 5/6/1920) en Adolf overleefden hun ouders.
Pachter op het hof te Zijpe. Begonnen met achterstallen bij de nieuwe eigenaar van de pachtgronden, die in 1820 opgelopen waren tot 1569 gulden, wist hij deze geleidelijk aan te zuiveren. Maar voor de aankoop in 1848 van de bijna 29 ha pachtgronden stak hij zich weer in de schulden, voor ca. 36000 fr. die hij vlug kon vereffen ook dankzij een nieuwe lening van 42000 fr. die hij in december 1849 aanging, maar die hij ook gebruikte om in 1853 een nieuwe hoeve te bouwen op de hoek van de Gootjesstraat en de Keerstraat. Niet verwonderlijk dus dat de lening pas na zijn dood door zijn kinderen volledig werd terugbetaald. Joannes Franciscus was een pachter die van aanpakken wist, daardoor eigenaar werd van bijna 29 ha grond, van eerst de oude en vanaf 1853 de nieuwe hoeve en die daarbij risico’s durfde te nemen!

Joannes Franciscus is ook gemeenteraadslid, lid van de kerkraad en van het armbestuur geweest.


handtekening
van Tricht Tiburcius Bernardus
Geboren te Pamel op 14 april 1842 en er overleden op 22 oktober 1915.
Tiburce evolueerde van pachter (4) naar hereboer op het hof te Zijpe. Hij was de onbetwiste voorman van de partij de ‘Doempers’ en de voorzitter en geldschieter van hun fanfare ‘De Ware Vrienden’. Van 1872 tot en met 1903 was hij te Pamel schepen van de burgerlijke stand.


Maar ook politionele verantwoordelijkheden werden hem toegeschoven. Zo op het schepencollege van 30 mei 1879: ‘Le bourgmestre de la commune de Pamel délègue l’échevin T. Van Tricht, qui accepte, pour exercer, conjointement lui, la police communale.’ En op 1 juni 1879: ‘Le bourgmestre … délègue … pendant le terme de 3 ans, à partir de ce jour, les fonctions d’office de police judiciaire, à monsieur l’échevin Van Tricht Tiburce, agé de 36 ans, propriétaire, demeurant à Pamel, …’
Van 1908 tot en met 1911 was hij te Pamel raadslid (5). Daarna opnieuw schepen tot aan zijn overlijden in 1915. Opmerkelijk dat hij nooit burgemeester is geworden. (6)
van Tricht Tiburcius Adolphus Franciscus
Geboren te Pamel op 14 april 1849 en er overleden op 24 januari 1919. Ook hij evolueerde van pachter naar hereboer op het hof te Zijpe.
Adolf was volgens aantekeningen in het familiearchief een prima kok en geïnteresseerd in recepten om confituur, maar ook om chartreuse te maken. Niet verwondelijk dus dat hij in 1913 mede-initiatiefnemer was en in de beginjaren ook leidende figuur van de ‘Cidrerie Van Tricht et Couck’.
Hij was muzikant bij ‘De Ware Vrienden’.


In 1902 schonken Tiburce, Seraphine en Adolf gronden aan gemeente en kerkfabriek. Op zich lovenswaardig! Toch schonken zij niet zomaar:
Na hun dood moesten, ten laste van de kerkfabriek, drie eeuwigdurende jaargetijden gefundeerd worden te hunner zielelafenis.
Aan de kerkfabriek werd ‘slechts’ 31 a 50 ca geschonken, terwijl voor de bouw van kerk en pastorie een grotere oppervlakte nodig was. Daarom ruilden ze ter plaatse nog 35 a met gronden van de kerkfabriek die elders bij hun eigendommen aansloten.
Uiteraard hield het aanleggen door de gemeente van het dorpsplein, mogelijk gemaakt door een schenking van 22 a 81 ca, eveneens een serieuze meerwaarde in voor hun aanpalende eigendommen. Maar ook de schenking van 10 a 16 ca aan de gemeente om de veldweg die door hun eigendom liep te verbreden en deze tevens te doen verharden, had een verhoging van de waarde van de aanpalende percelen tot gevolg.

Waarschijnlijk ook typerend voor de broers en zus van Tricht was dat zij de studies bekostigden van pater Tiburtius (Petrus Servranckx) en dat zij na diens eremis in augustus 1908 het feestmaal lieten doorgaan in het hof te Zijpe.-----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Joannes van Tricht en Anna Catharina Leemans.
(2) Jan Frans schreef in het memorieboek van de familie dat hij op 21 juni, 3 uur n.m. voor de Wet was getrouwd en op 22 juni ‘voor den Pastoor van Strijthem ten ses uren ’s morgens’.
(3) Dochter van Petrus Bernardus Velge en Maria Gertrudis Meert van het hof ten Brugske.
(4) In 1862 werd hij, loteling zijnde, vrijgekocht.
(5) Volgens een andere bron was hij vanaf 1904 gemeenteraadslid.
(6) Wel werd hij vereerd met het Burgerkruis van 1ste klas en met de Herinneringsmedalie van Leopold II.