boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Servranckx Petrus

Pater Tiburtius
Geboren te Pamel op 21 juli 1884. Na zijn humaniora (1) trad hij op 19 september 1902 te Edingen in het noviciaat van de paters kapucijnen. Op 25 mei 1907 werd hij subdiaken gewijd, op 13 juni 1908 diaken en op 24 augustus 1908 priester. Drie dagen later droeg hij te Pamel zijn eremis op.
Een paar korte opdrachten in de kloosters van Verviers en Aalst niet te na gesproken was pater Tiburtius vanaf 1908 leraar wetenschappen in het Serafijns College te Brugge, tot hij in 1931 omwille van een ‘slepende ziekte’ (2) moest stoppen met lesgeven. Hij bleef te Brugge wonen, verhuisde toen naar het kapucijnenklooster in de Sint-Clarastraat, maar eind 1932 keerde hij terug naar het klooster in de Boeveriestraat. Daar bleef hij wonen, zijn ziekte moedig dragend en toch nog behulpzaam zijnde, tot hij in 1950 voorgoed werd opgenomen in het ziekenhuis te Brugge en er op 18 februari 1954 overleed. Op 27 juli 1952 had hij er nog zijn gouden kloosterjubileum gevierd.
In ‘Vox Minorum 1954’, het tijdschrift van de Vlaamse kapucijnen, schreef een confrater: ‘Een man met een scherp verstand (3), met een innemend karakter en een bestendige glimlach was heengegaan. Eenvoud en bescheidenheid, goedhartigheid en behulpzaamheid hebben zijn leven gesierd.’


-----------------------------------------------------------------------
(1) Vier jaar was hij toen zijn vader stierf, zestien toen zijn moeder overleed. Zijn studies werden bekostigd door de familie van Tricht van het hof te Zijpe. Vandaar dat hij als kloosternaam de voornaam koos van Tiburce van Tricht.
(2) Op zijn doodsprentje.
(3) Hij was een van de eerste Pamelaars die primitieve radio’s kon ineenknutselen. Zo installeerde hij een radio voor dokter Cesar Roosens, met onderdelen die hij had gekocht in de winkel 'Radio Bourse' te Brussel.