boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Petrus Bernardus Velge, van het hof ten Brugske
+
zoon Jean-Baptist, burgemeester van Strijtem van 1836 tot 1854

Velge Petrus Bernardus/Pierre Bernard
Geboren te Melsen op 28 februari 1771 (1). Op 18 november 1797 huwde hij te Asse met Maria Gertrudis Meert (Asse 1766-Strijtem 9/5/1824). In het gezin, dat leefde van landbouw en veeteelt, werden negen kinderen (2) geboren. Waarschijnlijk woonden ze eerst te Strijtem aan de Lostraat, maar in 1803 waren ze al verhuisd naar het hof ten Brugske, waarvan ze eigenaar waren geworden. Mogelijk door erfenis want Gertrudis was een kleindochter van Antoon de Smeth, een vorige eigenaar van het hof ten Brugske. Petrus Bernardus overleed te Strijtem op 17 februari 1852.

 

Een steen, links van de ingang van de kerk, herinnert hem, zijn vrouw en zeven van hun kinderen.
'Alle hier begraven'
 

Petrus Bernardus die te Strijtem eerste assessor was (3), werd op 21 september 1830 aangesteld als oppercommandant van de nachtwacht. Ook was hij als voorzitter van de kerkfabriek een groot pleitbezorger van een zelfstandige Strijtemse parochie.

 

Velge Jean-Baptist
Geboren te Strijtem op 28 november 1800. In 1847 trouwde hij met Catharina Prieels uit Outer (1818-1894). In het gezin werden zes kinderen geboren. Jean-Baptist overleed te Sint-Kwintens-Lennik op 24 december 1882.
In 1826 werd Jean-Baptist Velge te Strijtem secretaris. Later werd hij notaris te Sint-Kwintens-Lennik. Maar hij bleef zeker tot 1854 gedomicilieerd in Strijtem want tot dan was hij er vanaf 1836 burgemeester.

 


-----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Boudewijn Velge en Maria Carolina 'T Kint, pachters op het Hof te Melsen, later op het Hof ten Eekhout in Asbeek.
(2) Een dochter, Maria Joanna Velge, trouwde op 21 juni 1841 met Joannes Franciscus van Tricht van het hof te Zijpe.
(3) Hollands bewind!