boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Srijtem

Gemeente tot 31/12/1964
Opgedeeld in twee grote perioden:
- vanaf de eerste tekenen van bestaan tot 1795. Toen schaften de Franse bezetters hier de feodale rechten en structuren af en gaven ontstaan aan de communes of gemeenten;
- van 1795 tot 1964. Op 1/1/1965 hield de gemeente Strijtem op te bestaan en ging ze op in de fusiegemeente Roosdaal.
 
1. -1795

1.1. De oudst gekende benaming is Strit(h)em (1140 en 1146), ontstaan uit ‘strïda-haim' of ‘woning van de strijd', dus woning waarover een betwisting bestond (1). In 1281 schreef men al Streythem, wat evolueerde naar Strijtem.

1.2. Inwoners
 

jaar

1614
1628
1670
1693
1719
1755
1792

inwoners
(2)
100
176
133
146
240
268
300

 

Gedurende al die jaren bleef de oppervlakte constant: 304 ha .

 
1.3.1. Heren
1774 - 1783: van Volden Pierre Alexandre
1783 - 1796: van Volden Jean Joseph

1.3.2. Schepenen
16xx: Steppe Joos
16xx-17xx: Steppe Jacobus
17xx: Steppe Josephus

1.4.1. Officiers, sergeanten, dienaers (3)
(zeker al in) 1687 - 1707: Mertens Andries
1707 - mogelijk 1741: Praet Jacobus
Was Jacobus al voor 1707 in dienst van Andries Mertens? Volgens een jaarrekening van 1704 was hij in 1702 korporaal van een soort nachtwacht. Als munitie kregen ze een vierde van een pond poeder en ballen; ‘Jacobus Praet ... met sijn volck als copporael vande ronde een viddendeel poeder met een viddendeel ballen den 15 october 1702 ...'
mogelijk 1741 - 27/1/1773: Praet Philippus
27/1/1773 - 22/2/1802: Praet Jacobus

 

-----------------------------------------------------------------------
(1) Roobaert Bernard: ‘Een overzicht van de dorpsnamen van West-Brabant' in ‘Eigen Schoon en de Brabander', 91e jg., nr 4, 2008. Aldaar p. 494.
(2) De getallen van de jaren 1693 en 1755 komen uit tellingen van de ganse bevolking. De andere getallen zijn gebaseerd op het aantal communicantes (paasplichtigen) vermeld in decanale verslagen. Omdat hierin de kinderen jonger dan 14-15 jaar niet werden meegeteld, werden die aantallen vermenigvuldigd met 5/3 om zo bij benadering het aantal inwoners te bekomen. Anderen vermenigvuldigen met b.v. 3/2, wat lagere getallen geeft.
(3) De latere veldwachters/champetters, maar in het Oud-Regime toch met een ruimere bevoegdheid (o.a. bij afwezigheid van de baljuw deze vervangen).wordt aangevuld

 

2. 1795-1964

2.1. Inwoners
 

jaar

inwijkingen

uitwijkingen

geboorten

overlijdens

inwoners

1801
1826
1846
1857
1866
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1964
4
2
19
23
21
30
40
53
37
50
47
18
1
11
41
19
23
29
53
48
36
60
51
48
22
19
26
23
22
29
25
27
28
20
26
23
17
11
13
11
8
13
5
12
16
10
11
11

400
497
602
563
595
672
717
734
790
828
973
1018
1070
1176
1285

 

* In Strijtem waren tot 1897 de mannen in de meerderheid: b.v. in 1880: 355 m en 317 v; in 1900 waren er evenveel mannen als vrouwen: 2 x 367; daarna wisselden de meerderheden bij periodes: b.v. in 1910: 385 m en 405 v; in 1930: 501 m en 472 v; maar vanaf 1941 waren de vouwen definitief in de meerderheid: b.v. in 1950: 521 m en 549 v; in 1964: 610 m en 675 v.
* Zij woonden nog steeds op een oppervlakte van 304 ha .

 

2.2.1. Burgemeesters
1801 - 1831: van Volden Joseph Marie
1836 - 1854: Velge Jean-Baptist
juni 1919 - 31/12/1932: Van Cutsem Theophile
15/8/1935 - 31/12/1938: Haelterman Franciscus Ghislain
1/1/1939 - 26/12/1939: Velge Paul M. Ch.
12/1/1940 - 7/1/1941: De Groodt Albert
7/1/1941 - 14/10/1941: De Backer Pieter Lodewijk
7/9/1944 - 31/12/1964: De Backer Pieter Lodewijk

2.2.2. Adjoint-maires
In 1810 wordt Anthonis Peeter Evenepoel vernoemd, in 1815 zijn broer Jan-Baptist Evenepoel.

2.2.3. Schepenen
30/7/1902 - juni 1919: Van Cutsem Theophile
juni/1919 - 31/12/1932: Mattens Jean
juli/1919 - 31/12/1932: Evenepoel Gustaaf
1/1/1933 - 15/8/1935: Haelterman Franciscus Ghislain
1937 - 31/12/1938: Evenepoel Gusaaf
1/1/1939 - 12/1/1940: De Groodt Albert
1/1/1939 - 7/1/1941: De Backer Pieter Lodewijk
12/1/1940, 7/9/1944: Evenepoel Gustaaf
7/1/1941 - 24/2/1942: De Groodt Albert
1/1/1959 - 31/12/1964: Van Der Perre Gustaaf

2.3.1. Secretarissen
31/12/1939 - 28/5/1943: Haelterman Franciscus Ghislain

2.3.2. Champetters/veldwachters
1802 - 1811: Praet Jacobus (1)
1811 - 13/4/1820: Bascour Joseph Constantin/ Petit Jean
1820 - ca. 1845: Praet Philippus
ca. 1845 - 20/7/1876: Praet Carolus Judocus
1876 - 6/3/1889: Praet Philippus Amandus
26/4/1889 - 1920: Praet Jacobus
1920(1922) - 1948: Baetens Rufin
1/7/1949 - 31/12/1964: Eylenbosch Augustinus

2.3.3. Schoolhoofden
1960 - 1964: Van Der Perre Joanna

  2.4.1. Gemeentehuis
In 1873 gebouwd, samen met school erachter, aan het huidige Strijtemplein (nr 30), naar ontwerp van architect Louis Spaak (2), op een perceel door de gemeente verworven van de familie de Failly.
 

foto 2017
  'Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op een lage gecementeerde plint onder pannen schilddak'. Middenrisaliet met twee rondboogvormige deuren in een segmentbogig bakstenen spaarveld, erboven gekoppelde rechthoekige venstens onder overkoepelende segmentboogvormige druiplijst; in de zijtraveeën rechthoekige vensters, op de verdieping onder bakstenen druiplijst met gestrekte uiteinden. (3)
In het portaal leidde de ene deur naar de raadzaal en het secretariaat/archief, de andere naar de woonst van de hoofdonderwijzer. (4)

 
Einde
Op 11 juni 1963 besprak de gemeenteraad voor het eerst de fusie met Pamel en O.-L.-V.-Lombeek; op een volgende samenkomst stelde de raad dat de gemeente wenste zelfstandig te blijven, maar dat indien het toch tot een fusie moest komen ze de voorgestelde samenvoeging boven alle andere verkoos. Daarbij vroeg de raad waarborgen voor het behoud van een Strijtemse eigenheid.

  --------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Cornelius Praet en Elisabeth Van Kaeckenbeeck, kleinzoon van Philippus Praet en Maria de Beus.
(2) Ook de vroegere gemeentehuizen van o.a. Borchtlombeek, O.-L.-V.-Lombeek en Pamel werden gebouwd naar zijn ontwerpen. Wel onderscheidt het gemeentehuis van Strijtem zich van de andere door soberheid en afwezigheid van hardstenen sierelementen.
Voordien was Louis Spaak ook al de architect geweest van de verbouwingen van de Sint-Martinuskerk, eind de jaren (18)50.
(3) In OAR van het agentschap Onroerend Erfgoed, 2019.
(4) Heden (2019) wordt het gebouw grotendeels ingepalmd door de gemeenteschool.