boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artike


van Weerde de Nevele Marie Thérèse Constance

Vrouwe van O.L.V.-Lombeek en Strijtem van 1750 tot 1774, barones van Lombeek
 

Geboren op 19 december 1693. (1)
Op 3 juni 1713 huwde ze met Pierre Primitive van Volden (14/8/1682-9/6/1738) (2). In hun gezin werden verschillende kinderen geboren, o.a. Pierre Alexandre en Jean Joseph.
Bij testament verkreeg zij in 1750 van haar neef Henri François Huybrechts het kasteel van Strijtem en werd zij vrouwe van O.L.V.-Lombeek en Strijtem. Toen de heerlijkheid Lombeek in 1768 baronie werd mocht ze zich barones ‘de Lombeke’ noemen.
Marie Thérèse van Weerde de Nevele overleed te Brussel op 30 november 1774 en werd er begraven in Sint-Goedele. (3)
Zij liet het kasteel van Strijtem na aan Pierre Alexandre (4), die haar ook opvolgde als baron van Lombeek en heer van Strijtem.

 
-----------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Jean-Baptiste van Weerde en Françoise van Nevele.
Françoise van Nevele was de zus van Catharina van Nevele, moeder van Henri François Huybrechts.
(2) Van Volden, adelijk geslacht uit het land van Kleef. Via ambten was de familie in Brugge, Gent, Mechelen en Brussel terechgekomen.
Pierre Primitive was in opvolging van zijn vader griffier van de Grote Raad van Mechelen. In 1712 werd hij raadsheer en rekwestmeester in die raad en van 1726 tot 1738 voorzitter.
(3) In de kerk van Strijtem hangt er van haar een obiit.
(4) In mede-eigendom ook aan andere kinderen?