boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex F > artikel


(de) Fariaux Jacques (1)

Heer van O.L.V.-Lombeek en Strijtem van 1683 tot 1695
Geboren te Bergen op 8 januari 1627.
Al op jeugdige leeftijd trad hij in Spaanse krijgsdienst, nam in 1656 deel aan het beleg van Valenciennes, in 1662 aan de Spaanse veldtocht in Portugal, in 1665 aan de slag bij Montes Claros. Hij onderscheidde zich, werd kolonel, ‘generael de bataille’. In 1673 werd hij door Willem III aangesteld als gouverneur van Maastricht. Hij kwam dus in ‘Staatse dienst’ en verdedigde de stad gedurende bijna een maand tegen de Fransen. Later keerde hij echter terug in dienst van de Spaanse koning. Rond 1677 was hij enige tijd militair gouverneur in de streek van Trier en gebruikte zijn macht om relieken te verzamelen, van de martelaren van het Thebaanse legioen, van de H. Blasius, nadien geschonken o.a. aan de parochie Strijtem. In 1679 werd hij door Karel II benoemd tot ridder in de ‘Orde van het Gulden Vlies’ (2) en werd hij lid van diens ‘Raedt van Oorloge’. Ook werd hij verheven tot ‘Borghgrave van Maulde (waarvan hij al baron was) ende Court d’Abaumont’. Vanaf 1690 (3) werd hij gouverneur van Aat.

Hij was een krijgsman in hart en nieren, nam deel aan 19 belegeringen en drie veldslagen en werd door een geschiedschrijver van Lodewijk XIV een van de helden van zijn tijd genoemd. (4)

Op 3 augustus 1682 kocht hij voor de prijs van 16000 florijnen het kasteel van Strijtem samen met ongeveer 65 bunders grond.
Was het in deze jaren dat hij huwde met Catharina van Nevele (+21/4/1694)? (5) Uit hun huwelijk werden geen kinderen meer geboren. Zeker is dat zij op het kasteel van Strijtem hebben vertoefd.
Bij de verkaveling van het Land van Gaasbeek kocht hij op 29 mei 1683 (6) de rechten van de heerlijkheid Gaasbeek over O.L.V.-Lombeek en Strijtem voor 11500 florijnen en werd aldus heer van beide dorpen.

‘Hij wordt ons afgeschilderd als een braaf man met een zeer opvliegende natuur, iemand die zich om een bagatel gloeiend kwaad kon maken.’ (4)

Jacques (de) Fariaux overleed te Aat op 26 april 1695. (7)

Bij testament schonk hij het kasteel van Strijtem en de heerlijke rechten over O.L.V.-Lombeek en Strijtem aan zijn stiefkinderen.-----------------------------------------------------------------
(1) Ook Fariau geschreven.
(2) Was al geridderd in 1659.
(3) Sommige bronnen geven 1691
(4) Gerard Van Herreweghen in ‘DF-Klokje’, tijdschrift van Davidsfonds Roosdaal, 2003, 35e jg. nr. 3. Aldaar p. 73. Elders noemde Gerard hem ‘een generaal die Ninove hielp uitzuigen.’
(5) Zij was de weduwe van Sebastiaan Huybrechts, twee kinderen werden geboren: Jacques Ignace, Henri François. (Sommige bronnen vermelden nog een dochter, Maria Theresia.).
(6) Eén bron geeft 1685 als jaartal, een andere 1687.
(7) Hij werd te Aat begraven in de kerk St. Julien waar het jaar voordien ook zijn vrouw was begraven. Wel hangt er in de kerk van Strijtem een obiit van elk van beiden.