boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex K > artikel


Kasteel van Strijtem

2. Gebouwen
2.1. Kasteel
Eigenares Marie van Volden en haar zoon baron de Failly kwamen zelden naar Strijtem, en logeerden dan in de kasteelhoeve. In 1815 was het kasteel dan ook al jaren onbewoond, alleen de kapel bleef nog enigszins onderhouden.
Toen Fisco in 1838 het kasteel tekende, was het nog steeds omringd door een gracht, waarover aan de voor- en achterkant een brug:

 

bewaard in prentenkabinet
 

Het kasteel in de (tweede helft van de) 20e eeuw.
 

Huidige toegang langs de Schilder Evenepoelstraat.

2.2. Koetshuis
Baron Victor-Marie-Joseph de Failly liet niet alleen het kasteel grondig renoveren, maar ook in 1869, een toch wel groots koetshuis optrekken, met paardenstallen en stalplaatsen voor de koetsen. In 1935 verkocht zijn kleinzoon Alfred het koetshuis aan Maurice Van der Kelen (1). Het koetshuis werd daarop een berging voor in onbruik geraakte machines van de kantfabriek van nijveraar Van der Kelen. In de jaren (19)70 kreeg een jeugdhuis er nog onderdak. Maar het gebouw verkommerde, leek een stille dood te zullen sterven, tot het in 2003 werd verkocht aan de gemeente Roosdaal. Datzelfde jaar werd de dorpskern van Strijtem met o.a. het koetshuis geklasseerd!

 

foto 2003
 

-----------------------------------------------------------------------
(1) Maurice Van der Kelen kocht naast het koetshuis ook het kasteel, het pachthof, ... de omliggende gronden, maar twee jaar later, in 1937 verkocht hij het kasteel.wordt aangevuld