boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


de Failly Amedée Jean Marie
+ zonen Victor Marie Joseph, burgemeester van Strijtem van 1860 tot 1919 en Arthur Joseph Louis, burgemeester van Strijtem van 1855 tot 1860
+ kleinzoon Arthur Marie Edouard, burgemeester van Strijtem van 1933 tot 1935
de Failly Amedée Jean Marie
Geboren te Brussel op 17 april 1789. (1)
Hij studeerde aan de militaire school in Fontainebleau en werd op 11 november 1806 onderluitenant. Van 1806 tot 1814 vocht hij in Franse dienst, eerst in Polen, nam nadien deel aan campagnes o.a. in Spanje, Duitsland en Frankrijk. Hij onderscheidde zich, werd eerste luitenant, kapitein. Driemaal werd hij geblesseerd. Na de val van het keizerrijk in Frankrijk stapte hij in december 1814 over naar het Hollands leger, kreeg er de graad van luitenant-kolonel (2) en bleef nadien als kolonel ook in dienst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Op 19 december 1821 huwde Amedée Jean Marie de Failly in Den Haag met Agathe Jacqueline van Slingelandt (Den Haag 15/2/1792-Brussel 27/1/1853). In hun gezin werden vijf kinderen geboren.
Nadat het Voorlopig Bewind op 4 oktober 1830 België onafhankelijk had verklaard sloot hij aan bij het Belgisch leger, werd commandant van de vesting Antwerpen en begin 1831 bevorderd tot brigadegeneraal. Op 25 mei 1831 (3) werd hij aangesteld als minister van Oorlog. Maar toen Nederlandse troepen op 2 augustus 1831 België binnenvielen kon het Belgische leger hen niet weerstaan, werd overrompeld. Fel was de kritiek, incompetentie, slordigheid, zelfs verraad en minister de Failly moest ontslag nemen. (4) Hij trok zich terug (5) en schreef te zijner verdediging een ‘Mémoire Explicatif’. (6)
Op 4 augustus 1837 kocht hij de mede(?)-eigendom in het kasteel van Strijtem af van zijn neef Gustave Emmanuel van Volden en werd volle eigenaar van het kasteel.
Amedée Jean Marie de Failly overleed te Brussel op 24 april 1852. (7) (8)

de Failly Victor Marie Joseph
Geboren in Den Haag op 23 oktober 1822.
Promoveerde hij tot doctor in de rechten?
Op 30 juni 1863 huwde hij in Geilenkirchen met Elisabeth Clementine Marie von Goltstein (Geilenkirchen 16/9/1840 (9)-Strijtem 15/10/1927). (10)
 


Viering 50 jaar huwelijk met vooraan de schoolgaande jeugd, ook de fanfare was aanwezig. (11)

Zij lieten het kasteel van Strijtem verbouwen en herinrichten zodat zij er met hun gezin, waarin drie kinderen werden geboren, konden gaan wonen. Bovendien bouwden zij ernaast een groots koetshuis, voltooid in 1868. (12)
 


Hoofding van zijn doodsprentje. (13) (14) (15)
Burgemeester van Strijtem van in 1860 tot 14 juni 1919. (16)

Een jaar voor zijn overlijden had hij nog de grond genoemd ‘de 7 beuken’ geschonken om er ter ere van ‘de Moeder Gods’ een kapel op te bouwen.

de Failly Arthur Joseph Louis
Geboren in Den Haag op 19 februari 1826.
Hij bleef ongehuwd.
Hij was burgemeester van Strijtem van in 1855 tot hij op 17 januari 1860 te Brussel overleed.

de Failly Arthur Marie Edouard
Geboren te Brussel op 4 januari 1868. (17)
Op 8 april 1893 huwde hij te Gent met Edith Mathilde Charlotte Poot Baudier. (Brussel 18/10/1867-Elsene 20/11/1947) Zij bleven met hun gezin, waarin vier kinderen werden geboren, in het kasteel van Strijtem wonen, waarvan hij door erfenis (in 1926?) ook eigenaar werd.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 werd hij begin januari 1922 gemeenteraadslid van Strijtem en bleef het tot 31 december 1932. Waarna hij begin januari 1933 burgemeester werd van Strijtem en aanbleef tot aan zijn overlijden te Bièrges op 15 april 1935.
Bij testament werd zoon Alfred Armand Paul (Meerbeke 1901-Ter Hulpen 1988) eigenaar van het kasteel, maar kort daarop (nog in 1935?) werd de ganse site verkocht aan Maurice Van der Kelen.


---------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Henri Louis Antoine de Failly en Marie-Jeanne Joséphine van Volden.
(2) Nam hij deel aan de slag bij Waterloo? Volgens sommige bronnen wel, volgens andere dan weer niet.
(3) Andere bronnen geven 11 en 18 mei 1831.
(4) Toch had koning Leopold I hem op 3 augustus 1831 nog bevorderd tot generaal-majoor!
(5) Op het familiedomein in Neder-over-Heembeek, niet op het kasteel van Strijtem!
(6) In 1875 publiceerde generaal Alexis Eenens ‘Les Conspirations militaires de 1831’ waarin hij o.a. opeenvolgende ministers van Oorlog van toen beschuldigde van verraad en omkoping. Latere geschiedschrijving was echter milder en verwees naar de onervarenheid in zowel leger als administratie, en specifiek voor de Failly, naar het Nationaal Congres waarvan hij niet de middelen had gekregen waar hij om had verzocht.
(7) In de kerk van Strijtem hangt er van hem een obiit met 24/4/1853 als datum van overlijden. Ook van Victor M.J. en echtgenote hangt er een obiit, alsook van Arthur J.L. en van de echtgenote van Arthur M.E..
(8) Hij en ook zijn echtgenote werden begraven in de grafkelder van de familie de Failly te O.L.V.-Lombeek, evenals Victor M.J. en echtgenote, Arthur J.L., Arthur M.E. en echtgnote, Alfred A.P. en echtgenote.
(9) Andere bronnen geven 19, 20 of 30 september 1840 als geboortedatum, soms ook Achen als geboorteplaats.
(10) Zij staan afgebeeld in glasramen van de kerk van Strijtem. Ook schonk Elisabeth C.M. een glasraam, evenals dochter Mariette (1872-1918).
(11) Op 5 juli 1911 had de gemeente Strijtem ook zijn vijftigjarig ambtsjubileum als burgemeester gevierd.
(12) In registers van de burgerlijke stand van Strijtem werd Elisabeth C.M. vermeld als 'eigenaarster', was kapitaalkrachtig.
(13) Op zijn obiit in de kerk van Strijtem staat 14 juni 1919 als datum van overlijden, zo ook in de akte van overlijden van Strijtem.
(14) In 1869 verkreeg hij adelserkenning en de titel van baron, bij eerstgeboorte overdraagbaar.
(15) Gezantschapsraad op Buitenlandse Zaken, eerste secretaris gezantschap Parijs.
(16) Tot aan zijn overlijden in 1919 werden de gemeenteraadsverslagen van Strijtem opgesteld in het Frans!
(17) Zoon van Victor M.J. de Failly en Elisabeth C.M. von Goltstein.