boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Volden Pierre Alexandre, heer van Strijtem

Geboren in 1721 (1). Hij werd kanunnik van Sint-Donaas in Brugge en kanunnik, penningmeester in Sint-Goedele te Brussel.
Hij was baron de Lombeke en heer van Strijtem.
Kanunnik van Volden overleed te Meulebeke op 24 december 1783. Drie dagen later werd hij begraven in het hoogkoor van de kerk van Strijtem.
Bij de verbouwing van de kerk in 1858-1860 werd de grafsteen in de nieuwe vloer opgenomen, weze het in de zijbeuk voor het Lievevrouwaltaar. Of zijn stoffelijke resten toen mee verhuisden blijft een open vraag.

 
(2)
 

‘Grafmonument van de heren van Volden, baronnen van Lombeek, heren van Strijtem en Santberg, gesproten uit een zeer oud en edel geslacht in het hertogdom Kleef' (3) (4)

 

-------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Pierre Primitive van Volden (1682-1738) en Marie Thérèse Constance van Weerde (+1774), dame van Lombeek en Strijtem. Broer van Jean Joseph.
(2) Vroeger was bovenaan hun wapenschild duidelijk zichtbaar met twee leeuwen als schildhouders.
(3) De steen vermeldt zijn naam niet, waarschijnlijk omdat het de bedoeling was om er een familiekelder van te maken. Maar keizer Jozef II verbood daarna begravingen in een kerk. Toen besloot de familie een grafkapel op te richten in O.-L.-V.-Lombeek, nadien ook begraafplaats voor erfopvolgers de Failly.
(4) Via ambten was de familie in Gent, Mechelen en Brussel terechtgekomen.