boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Haelterman Franciscus Ghislain, schepen, burgemeester van Strijtem van 1935 tot 1938
+
echtgenote Van Der Perre Joanna, schoolhoofd te Strijtem van 1960 tot 1964
 

Haelterman Franciscus Ghislain
Geboren te Denderhoutem op 1 november 1905 en overleden te Ninove op 17 februari 1987. In zijn huwelijk met Joanna Van Der Perre werden vier kinderen geboren: Jan, Renée, Roos, Yvette. (1)
Na de verkiezingen van 9 oktober 1932 was hij te Strijtem schepen van 1/1/1933 tot 15/8/1935, toen werd hij burgemeester en bleef het tot eind 1938. Op 31/12/1939 werd hij te Strijtem dienstdoend secretaris en bleef het tot 28/5/1943. Hij zou toen vervangen zijn omdat hij in die oorlogsjaren herhaaldelijk had geweigerd tot het VNV toe te treden.

Van Der Perre Joanna
Geboren te Strijtem op 27 februari 1905 en er overleden op 28 februari 1974.
In 1930 werd zij onderwijzeres in de gemeenteschool te Strijtem en bleef het tot 1959 toen ze ter beschikking werd gesteld omdat er een klas viel. Maar het jaar daarop werd ze er schoolhoofd en bleef het tot in 1964.


-------------------------------------------------------------------
(1) Het gezin woonde te Strijtem, maar na de dood van Joanna ging Franciscus Ghislain bij zijn zoon Jan wonen, Papenheide 1 te Roosdaal.