boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Cutsem Theophile, schepen, burgemeester van Strijtem van 1919 tot 1932
+
zoon Renatus Maria
Theophile Van Cutsem werd te Strijtem geboren op 18 februari 1867, huwde met Justine Sergooris (Borchtlombeek 15/9/1873-Strijtem 23/6/1941) en overleed te Strijtem op 21 juli 1938.
Al in november 1899 werd hij te Strijtem verkozen tot gemeenteraadslid, in juli 1902 werd hij schepen, in juni 1919 burgemeester en hij liet meteen de gemeenteraadsverslagen in het Nederlands opstellen i.p.v. in het Frans. Hij bleef burgemeester tot eind 1932.
Theophile was pachter en bij de stichting van de Boerenbond te Strijtem in 1923 werd hij er schrijver-zaakvoerder van. (1)
Renatus Maria Van Cutsem, oudste zoon, geboren te Borchtlombeek op 14 juni 1894. Toen op 24 oktober 1918 René met een kar bieten van het veld was teruggekeerd werd de hoeve bij vergissing door de Britten gebombardeerd. Bij René werden de beide benen afgerukt en hij overleed nog dezelfde dag.
 -------------------------------------------------------------------------
(1) Hij kreeg verschillende eretekens: Herinneringsmedaille van Leopold II, Bijzonder Landbouweereteeken, Burgerlijk Eereteeken 1914-1918, Eervolle onderscheiding van Hulp- en Voedingscomiteit.