boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Baetens Rufin

Veldwachter te Strijtem van 1922 tot 1948

met Herinnerings- en Zegemedaille, het Oorlogskruis met Palm en het IJzerkruis
 

Geboren (1) te Liedekerke op 27 mei 1883 en overleden te Strijtem op 21 april 1952. Hij trouwde te Strijtem op 14 mei 1907 met Jeanne Marie Clement (Strijtem 10/6/1885-Strijtem 26/6/1972). In het gezin, dat aan de Lostraat woonde, werden vijf kinderen geboren.
Eerst oudstrijder 1914-1918, daarna vanaf 1920 veldwachter te Strijtem tot in 1948. (2) Merkwaardig (3) is dat de gemeente hem pas op 1 mei 1947 vierde om zijn zilveren ambtsjubileum. (4)
Rufin was ‘ne vrieë keirel', die zich graag liet trakteren. (5)


----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Augustinus Franciscus Baetens (1846-1922) en Angelina De Boitselier (1846-1911)
(2) In een zitting van 9/11/1940 besliste de gemeenteraad zijn wedde te verhogen gezien de ‘stijgende levensduurte' en de vele diefstallen en plunderingen in de gemeente!
(3) Of werd hij pas in 1922 benoemd?
(4) Hij kreeg een zetel.
(5) In ‘Rausa', tijdschrift van Erfgoed Rausa, 4e jg, 2016, nr 2. Aldaar p. 11.