boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Strijtem > artikel


Strijtem/'waarborgen' ingeval van fusie (1)
 

1. Strijtem wenst zelfstandig te blijven en vroeg niet om deze samenvoeging.
2. Indien deze fusie er toch zou doorkomen verkiest de gemeente deze samenvoeging boven elke andere. 3. In alle bestuurlijke akten zou de naam Strijtem moeten behouden blijven voor de wijk in de nieuwe gemeente.
4. Voor de parochie Strijtem moeten alle rechten gewaarborgd blijven.
5. Alle financiële waarborgen en gezondheidsmaatregelen moeten blijven.
6. De verworven rechten van het personeel moeten behouden blijven.
7. Om een betere verbinding tussen O.-L.-V.-Lombeek en Strijtem mogelijk te maken moet de Ramerstraat dringend hersteld worden.
8. De verbinding tussen Pamel en Strijtem moet eveneens verbeteren langs Lostraat, Reigersbaan en Kattemweg.
9. Het recht op eigen bestaand kerkhof moet behouden blijven. In geval van een nieuw mag dit op geen te grote afstand van de parochiekerk gelegen zijn.
10. Het centrum van de nieuwe eenheid moet gelegen zijn aan de 'Belle Alliance'.
11. De naam voor de nieuwe gemeente moet 'Roozendaal' zijn.
12. Bevolkings- en sociale diensten moeten nog gedeeltelijk in de gemeente Strijtem blijven zodat de mensen er steeds terecht kunnen.
13. Strijtem moet een degelijke vertegenwoordiging in het schepencollege, de gemeenteraad en c.o.o. hebben.


------------------------------------------------------------------------
(1) cfr. de Lombeekse waarborgen. Wie heeft van wie afgekeken?