boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Steppe Judocus, zoon Jacobus, kleinzoon Josephus

Kosters (periode 1654-1771), dorpsonderwijzers, schepenen te Strijtem
Steppe Judocus
Geboren te Strijtem (1) en er overleden op 1 april 1696 (2). Hij huwde met Joanna de Leeuw (+Strijtem 7/3/1705). Beiden werden ook meisenier.
Judocus was van ca. 1654 tot aan zijn overlijden koster te Strijtem. Ook was hij er dorpsonderwijzer en schepen.

1 april 1696
Judocus Steppe is overleden. Hij was 42 jaar de koster van deze kerk  en hij is begraven voorzien van alle kerkelijke sacramenten. Op het kerkhof is nadien de uitvaart op plechtige wijze gevierd.

Steppe Jacobus
Geboren te Strijtem en er overleden op 26 april 1732 (3). Hij huwde tweemaal, maar voorlopig is alleen Joanna Cools (+Strijtem 16/9/1738) gekend waarmee hij op 11 januari 1698 te Strijtem trouwde. In hun huwelijk werden negen kinderen geboren. Jacobus was ook meisenier.
Hij volgde zijn vader op als koster te Strijtem. Jacobus was er ook rentmeester van de kerk- en armengoederen, eveneens dorpsonderwijzer en schepen.

Steppe Josephus
Geboren te Strijtem op 11 mei 1702 (4) als zoon van Jacobus Steppe en Joanna Cools. Op 24 december 1736 huwde hij te O.-L.-V.-Lombeek met Anna Catharina Wauters (+Strijtem 4/8/1753) en hertrouwde te Sint-Ulriks-Kapelle op 22 december 1753 met Joanna Maria de Wandeleer (Sint-Ulriks-Kapelle 5/2/1722-Strijtem 11/12/1782, begraven in de kerk). (5) In beide huwelijken werden samen 17 kinderen geboren, maar velen stierven jong. (6) Josephus oveleed te Strijtem op 21/26 januari 1771 en werd er in de kerk begraven. Hij en ook Joanna Maria waren meisenier.
Hij volgde zijn vader op als koster te Strijtem. Josephus was er ook griffier van het kerk- en armbestuur, eveneens dorpsonderwijzer en schepen. Tevens was hij winkelier en ontvanger ‘van de heeren Staeten van Brabandt' (7). Deze verscheidene functies bezorgden hem uiteraard inkomsten, voldoende om o.a. in Strijtem gronden aan te kopen en er een eeuwigdurend jaargetijde te stichten voor hem en zijn eerste vrouw. (8)


-----------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Adriaan Steppe (uit Itterbeek?) en Barbara Gillis?
(2) Eén bron geeft 10 april 1696.
(3) Of overleed hij op 29 maart 1736?
(4) Eén bron geeft 11 april 1702.
(5) Dochter van Henricus De Wandeleer (1689-1740) en Elisabeth Sassenus (1694-1756). Henricus was onderwijzer te Sint-Pieters-Kapelle.
(6) Een telling uit 1755 somt als bewoners van het kostershuis alleen Josephus Steppe en zijn tweede vrouw op, samen met een knecht en een meid.
(7) o.a. volgens diezelfde telling van 1755
(8) Dat hij er warm inzat blijkt ook uit de Staat van Goed op 24 oktober 1754 opgesteld na het overlijden van Anna Catharina Wauters.