boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artike


Heymans Franciscus Sylvain

Schoolhoofd te Strijtem van 1916 tot 1947
Geboren te Gaasbeek op 24 mei 1887 en overleden te Borchtlombeek op 27 augustus 1963.
Hij huwde met Maria Lucia Vastesaeger (Herne 6/3/1887-Strijtem 14/4/1946). Zij woonden in het gemeentehuis van Strijtem aan het Strijtemplein. Sylvain hertrouwde eerst met Apollonia Vierendeels en na haar met Elisa De Smedt.
In 1916 werd Sylvain onderwijzer in de gemeenteschool te Strijtem, in 1920 hoofdonderwijzer en hij bleef het tot in 1947. Hij was gekend om zijn ‘kordate pedagogische aanpak’.
Onder WO II werd hij in 1942 belast met de oprichting van een dienst voor beroepsoriëntering. Tevens was hij lid van de verzetsbeweging het Geheim Leger. ‘Uit zijn  erkenningsdossier als gewapend weerstander blijkt echter niet dat dit engagement zich ook vertaald in een specifieke opleiding van kinderen.’ (1)
Ook is Sylvain te Strijtem secretaris geweest van de C.O.O., eveneens voorzitter van de P.V.V. Borchtlombeek-Strijtem en van de Oudstrijdersbond 1940-45. Daarbij werd hij vereerd met verschillende eretekens, o.a. Zilveren medaille Orde van Leopold II, Burgerlijk kruis 1e klas, Herinneringsmedaille met gekruiste sabels 1940-45.  En … hij was ook voorzitter van de duivenbond ‘Verenigde Liefhebbers’.-----------------------------------------------------------
(1) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog’, verhandeling, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent, academiejaar 2007-2008.