boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Der Perre Gustaaf

Gemeenteraadslid, schepen te Strijtem van 1959 tot 1964

Geboren te Strijtem op 3 juli 1895 en overleden te Asse op 8 december 1977. Hij huwde met Maria Catharina De Vos (Strijtem 30/12/1896-Strijtem 6/11/1970).
Hij was te Strijtem gemeenteraadslid van 7/9/1944 tot 31/12/1958. Na de verkiezingen van 12/10/1958 werd hij begin 1959 schepen en bleef het tot eind 1964. Dan was hij nog zes jaar gemeenteraadslid van Roosdaal.
Gustaaf was vele jaren voorzitter van de fanfare ‘De Ware Vaderlanders' en ook van de ‘Bond van de Gepensioneerden'. Bert Decorte schreef over hem: ‘Gustaaf Van Der Perre, in de wandeling Staafke Perre, die een paar voorzitterschappen cumuleerde, maar voor elke vereniging die hij presideerde en dan vooral voor “De ware Vaderlanders” zich tot op zeer hoge ouderdom inspande met een aan het legendarische grenzende ijver en onbaatzuchtigheid.' (1)


----------------------------------------------------------------------
(1) Luc Van Liedekerke: ‘Strijtem... nu en altijd', 1981, 316 p. Aldaar p. 235.