boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > artikel


Praet Philippus, zoon Carolus Judocus, kleinzonen Philippus Amandus en Jacobus

Allen champetter te Strijtem

Praet Philippus
Geboren te Strijtem op 5 december 1779 en er overleden op 6 november 1857. Op 3 december 1812 huwde hij te Strijtem met Maria Catharina Pepersack (Strijtem 30/9/1780-Strijtem 5/11/1857). In het gezin werden 5 kinderen geboren. Zij woonden te Strijtem in het ouderlijk huis aan de Brusselbaan (1) en hielden er ook herberg.
In 1812 was hij ‘garde-forestier' of boswachter, in 1820 werd hij te Strijtem champetter en bleef het tot ca. 1845.

Praet Carolus Judocus
Geboren te Strijtem op 24 januari 1817 en overleden te Pamel op 20 juli 1876. Op 14 augustus 1843 huwde hij te Strijtem met Maria Josepha Van den Eeckhoudt (+Strijtem 24/5/1874). In het gezin werden 3 kinderen geboren. Zij woonden ‘nevens de Loostraat' of ‘aen de Stepstraat'. (2)
Hij volgde ca. 1845 zijn vader op als champetter te Strijtem.

Praet Philippus Amandus
Geboren te Strijtem op 16 augustus 1846 en er overleden op 6 maart 1889. Op 25 oktober 1871 huwde hij met Maria Isabella Beublet (°Ninove 27/3/1846). In het gezin werden 9 kinderen geboren. Het gezin woonde ‘op het Hoeksken' op de Ninoofsesteenweg, ingetrouwd in de woning-herberg van Maria Isabella's moeder.
Hij was dan ook landbouwer en herbergier en vanaf 1876 te Strijtem ook champetter.

Praet Jacobus
Geboren te Strijtem op 26 februari 1849 en er overleden op 10 mei 1926. Op 3 augustus 1877 huwde hij te Pamel met Maria Catharina Hertveldt (Pamel 25/6/1855-Strijtem 13/4/1936). In het gezin werden 9 kinderen geboren. Zij woonden in de oude stamzate aan de Brusselbaan te Strijtem, waar het nog altijd herberg was.
Al op 26 april 1889 werd hij, in opvolging van zijn broer, benoemd tot champetter te Strijtem en bleef het tot in 1920! (3)


-------------------------------------------------------------------
(1) Brusselbaan, nu Strijtemplein. De woning-herberg stond rechts van het perceel waarop later het gemeentehuis kwam. Ze werd in de loop van de 20 e eeuw volledig afgebroken.
(2) De Stepstraet is een vrij frequente benaming voor de Rombautstraat. Philippus woonde blijkbaar op de hoek van de Loostraat en de Rombautstraat.
(3) In het voorjaar van 1920 vroeg hij, al 71 jaar oud, nog opslag. Maar de gemeenteraadsleden gingen er niet op in, omdat hij 'geen voorbeeld meer was van plichtsbesef'. Daarop nam Jacobus ontslag.