boomstructuur: startpagina > AZ-index > artikelindex P
 
Klik op meer ...
Artikels die in de loop der drie laatste maanden nieuw zijn ingevoerd of werden aangevuld, staan aangeduid.


Zijn de letters te klein, druk dan op toets ctrl en scroll met de muis!

Artikelindex P
Paepe Agnes/Agnes De Loof meer ...
Pamel meer ...
Gemeente tot 31/12/1964
Pensionaat (Borchtlombeek) meer ...
van de zusters Franciscanessen
Pensionaat (Ledeberg) meer ...
Piret Victor + dochter Celina en zoon Petrus meer ...
Ponchaut Gustaaf Joseph meer ... nieuw!
Pastoor te O.-L.-V.-Lombeek van 1912 tot 1933
Praet Philippus, zoon Carolus-Judocus, kleinzonen Philippus-Amandus en Jacobus meer ...
Allen champetter te Strijtem
Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch meer ...
Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (P.P.K.) meer ...