boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > artikel


Pameleirre Jo(h)annes

Onderpastoor te Pamel van 1775 tot 1778

Jo(h)annes werd geboren te Oudenaarde op 25 januari 1731.
Ingekleed in de abdij van Ninove op 20 mei 1752 werd hij er geprofest op 27 mei 1754. Op 20 september 1755 werd hij priester gewijd. Daarop studeerde hij aan de Leuvense universiteit tot baccalaureus formatus in de theologie.
Op 9 september 1758 werd Jo(h)annes Pameleirre in de abdij lector in de theologie, in december 1759 novicenmeester. Op 28 juli 1763 werd hij te Liedekerke onderpastoor, maar al op 2 maart 1764 werd hij in de abdij opnieuw lector in de theologie, en in 1765 prior. Op 19 juni 1767 werd hij onderpastoor te Denderwindeke, tot hij in 1775 onderpastoor werd te Pamel. Hier bleef hij tot hij in 1778 benoemd werd tot pastoor te Denderwindeke.
Op 8 januari 1788 werd hij verkozen tot 48e abt van de abdij van Ninove, geïnstalleerd op 2 maart en gemijterd op 8 april.
 


Rijksarchief Gent

Op 26 juli 1793 werd hj verkozen als primarius en had dus als gedeputeerde van de clerus zitting in de Staten van Vlaanderen.
Bij de inval van de Franse legers vluchtte hij, maar keerde al op 27 juni 1795 naar de abdij terug. Daarna moest hij echter ondergaan dat o.a. in september 1796 de abdij werd opgeheven en dat in januari 1797 de witheren uit de abdijgebouwen werden gezet.
Jo(h)annes Pameleirre overleed schielijk op 30 juni 1800. (1)-----------------------------------------------------------------------------------
(1) Of overleed hij op 20 juni 1800?